Първично публично предлагане (IPO) и допускане до търговия (SPO)

Проспект на ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД

 

Проспект на ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

 

 

 

 

Прочетете повече за ключови сделки на българския капиталов пазар, осъществени от Булброкърс:

Борсова приватизация

SPO - Листване и продажба на пакети

 

За да използвате услугите на Булброкърс в областта на пласирането на емисии, моля свържете се с:
Светослава Митишева 
Телефон: 02 4893 716
Електронна поща: [email protected]