Проучване и добив на нефт и газ

Изготвяне на финансов, правен и пазарен анализ. Изработка на стратегия за предлагане на акциите.

Сделката в цифри:

  • Цена в компенсаторни инструменти 31.3 млн. лв. (номинална стойност)