Параходство "Българско речно плаване" (БРП)

Изготвяне на финансов, правен и пазарен анализ. Изработка на стратегия за предлагане на акциите.

Сделката в цифри:

  • Цена в компенсаторни инструменти 10,9 млн. лв. (номинална стойност)
  • През февруари и март 2004 г. Булброкърс успешно продаде 30% от акциите на БРП по поръчка на Агенцията за приватизация.