Елкабел

Консултант и посредник, както на купувача, така и на продавача.

Продажбата на 90% от акциите на Елкабел на БФБ-София извършена през юни 2004 г.

  • Една от най-големите сделки по продажба на мажоритарни пакети на публични дружества на БФБ.