Forex търговия, финансови пазари, финансови услуги

Достъп до повече от 90 пазара в Европа, Азия и Америка.
Възможност за търговия с валута, български и чуждестранни акции, индекси, опции и фючърси чрез универсална сметка.


Отлични познания и експертен опит във финансови консултации, приватизационни сделки, консултантски услуги. Осъществяване на ключови сделки на българския капиталов пазар.


Създаване на стратегии, инвестиционни портфейли и инвестиционни възможности. Управление при ежедневен мониторинг на риска и целите.
Онлайн покупка на дялове от взаимните фондове при гарантирана сигурност на поръчката и предоставените данни.


Пълен пакет от комплексни услуги, които включват и: