Доверително управление

Инвестиционни решения, отговарящи на индивидуалните ви цели.

Предимства:

  • Ползвате опита на екип от професионалисти. 
  • По-добра диверсификация на вложенията ви. 
  • Повече инвестиционни алтернативи – местни, регионални, глобални и нововъзникващи финансови пазари.  
  • Индивидуален подход. 
  • Персонално обслужване 24/7. 
  • Гъвкавост при управлението.

Три типа инвестиционни портфейли в зависимост от риска:

  1. Консервативен
  2. Балансиран
  3. Агресивен

За клиенти, чиито средства надвишават 1 млн.лв., активен кеш мениджмънт:

Всекидневно следене на паричния пазар за депозити и пласиране на паричен ресурс в банки и държавни облигации с цел постигане на най-добрите лихвени нива.

 

За повече информация можете да се свържете с:
Деница Бояджиева
Телефон: 02 4893 680 / 02 4893 778
Електронна поща: [email protected]