Търгово предлагане

Във връзка с реализиране на търгово предлагане Булброкърс предлага следните услуги:

  • Консултации за условията и реда за осъществяване на търгово предлагане.
  • Изчисляване и обосновка на предлаганата търгова цена.
  • Изготвяне на предложението и съпътстващите предлагането документи.
  • Осъществяване на конкурентно търгово предложение.
  • Администриране на процедурата по реализиране на търгово предлаганe.
  • Представителство пред Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса - София.
  • Регистрация и публикуване на резултатите от търговото предложение.

За повече информация може да се свържете с:

Светослава Митишева
Телефон: 02/48 93 716
Електронна поща: [email protected]