Услуги на регистрационен агент

Като член на Централен депозитар АД, „Булброкърс” предлага:  

  • Издаване на дубликат на депозитарна разписка. 
  • Справка за портфейл. 
  • Промяна на персонални данни. 
  • Дарение на ценни книжа. 
  • Наследство на ценни книжа.

За повече информация можете да се свържете се с:

Светослава Митишева
Телефон: 02 4893 716
Електронна поща: [email protected]