Попечителски услуги

В качеството си на член на Централен Депозитар, Булброкърс предоставя на своите клиенти следните попечителски услуги:

  • държане на ценни книжа и пари на клиенти в депозитарна институция; 
  • извършване на попечителски трансфери и сделки; 
  • представителство на притежателите на ценни книжа пред емитента, свързано с  получаване на дивиденти и участие на общи събрания.

 

За повече информация, свържете се с:

Светослава Митишева
Телефон: 02 4893 716
Електронна поща: [email protected]