Булброкърс ЕАД е небанкова финансова институция, основана през 1997 година. Дружеството се регулира от Комисията за финансов надзор (КФН), вписано е в регистъра на финансовите институции в България от Българска Народна Банка (БНБ) и притежава разрешение за предоставяне на услуги от The Financial Conduct Authority (FCA).

Член е на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и се регулира по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Още за фирмата   Регулации  Мениджмънт  Инициативи   

Годишни финансови отчети:

2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019

  • Доверие – имаме участие в най-значителните и мащабни сделки на българския капиталов пазар.
  • Опит – притежаваме повече от 16 години професионален опит във финансовия сектор и над 30 хиляди клиента.
  • Качество –стремим се към съвършенство във всяко начинание и предлагаме цялостни пакети от инвестиционни услуги за частни и институционални клиенти. 
  • Авторитет – ние сме пълноправен член на Българска фондова борса - София, на Централен депозитар АД,НА БАЛИП, на Фонда за компенсиране на инвеститорите и се регулираме по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Виж още предимства на Булброкърс


В момента нямаме свободни позиции.


София

ул. Цар Освободител 14, етаж партер (Landmark centre)
тел.: (02) 4893 715; 4893 799
моб. тел.: 0886 423 400
e-mail: [email protected]

Търговия с финансови инструменти: [email protected][email protected]

(+359) 2 4893 715, (+359) 2 4893 798
 

Счетоводство и бек офис: [email protected] (+359) 2 4893 781; (+359) 2 4893 784

 

Продажби:  [email protected] (+359) 2 4893 799

 

Администрация: [email protected] (+359) 2 4893 715


Работно време: 09:00 – 17:00, от понеделник до петък
Dealing terminal: Понеделник, 10.00 – Петък, 17:30

Icon Карта (371,5 KB)

Icon Политика за поверителност (185,2 KB)

Icon Политика за бисквитките на Bulbrokers (90,4 KB)

Icon Политика за упражняване правата на субектите на данни (138,3 KB)

Icon Политика за съхранение и унищожаване на документи (168,3 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на възражение (136,5 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на достъп (133,1 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на изтриване на лични данни (140,8 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на информация относно получателите на данни (134,9 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на коригиране на лични данни (133,9 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на ограничаване на обработването на лични данни (132,9 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на преносимост на лични данни (138,0 KB)

Icon Съгласие за Директен Маркетинг (93,4 KB) Icon Общи условия към договори за извършване на посреднически услуги 14.05.2018 (408,5 KB) Icon Политика за възнагражденията 10.03.2021 (494,2 KB) Icon Правила за подаване на нареждания по телефон 09.12.2020 (745,5 KB) Icon Общи условия към договори за управление на портфейл_21.05.2018 (394,3 KB) Icon Тарифа в сила от 22/07/2019 г. (1,1 MB) Icon Политика за изпълнение на клиентски нареждания 30.01.2020 (618,4 KB) Icon Политика за третиране на конфликт на интереси 09.12.2020 (1014,9 KB) Icon Правила за категоризация на клиенти 30.01.2020 (222,5 KB) Icon Годишно оповестяване политика на възнагражденията (155,4 KB) Icon Годишно оповестяване собствени средства (872,5 KB) Icon ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ 09.12.2020 (424,8 KB)