Булброкърс ЕАД е небанкова финансова институция, основана през 1997 година. Дружеството се регулира от Комисията за финансов надзор (КФН), вписано е в регистъра на финансовите институции в България от Българска Народна Банка (БНБ) и притежава разрешение за предоставяне на услуги от The Financial Conduct Authority (FCA).

Член е на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и се регулира по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Още за фирмата   Регулации  Мениджмънт  Партньорски програми  Инициативи  Промоции


  • Доверие – имаме участие в най-значителните и мащабни сделки на българския капиталов пазар.
  • Опит – притежаваме повече от 16 години професионален опит във финансовия сектор и над 30 хиляди клиента.
  • Качество –стремим се към съвършенство във всяко начинание и предлагаме цялостни пакети от инвестиционни услуги за частни и институционални клиенти. 
  • Авторитет – ние сме пълноправен член на Българска фондова борса - София, на Централен депозитар АД,НА БАЛИП, на Фонда за компенсиране на инвеститорите и се регулираме по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Виж още предимства на Булброкърс


В момента нямаме свободни позиции.


Bulbrokers in Sofia

Румъния

e-mail: [email protected]

 

Търговия с финансови инструменти:

[email protected][email protected]

(+359) 2 4893 715, (+359) 2 4893 798
Skype: bulbrokersdealingdesk
(Международни пазари); bbr_brokerage (БФБ-София и регионални пазари)

Счетоводство и бек офис:

[email protected] (+359) 2 4893 781; (+359) 2 4893 784

Продажби:

 [email protected] (+359) 2 4893 779

Администрация:


Работно време: 09:00 – 17:00, от понеделник до петък
Техническа поддръжка: Понеделник, 01.00 – Петък, 23.00
Dealing terminal: Понеделник, 00.00 – Петък, 23:00


Icon Политика за поверителност (185,2 KB)

Icon Политика за бисквитките на Bulbrokers (90,4 KB)

Icon Политика за упражняване правата на субектите на данни (138,3 KB)

Icon Политика за съхранение и унищожаване на документи (168,3 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на възражение (136,5 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на достъп (133,1 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на изтриване на лични данни (140,8 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на информация относно получателите на данни (134,9 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на коригиране на лични данни (133,9 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на ограничаване на обработването на лични данни (132,9 KB)

Icon Искане за упражняване на правото на преносимост на лични данни (138,0 KB)

Icon Общи условия за управление на портфейл 21.11.2016 (856,2 KB) Icon Общи условия за посреднически услуги 21.11.2016 (782,7 KB) Icon Тарифа (в сила от 01.03.2017 г.) (731,8 KB) Icon Съгласие за Директен Маркетинг (93,4 KB) Icon Общи условия към договори за извършване на посреднически услуги 14.05.2018 (408,5 KB) Icon Политика за възнагражденията 14.05.2018 (352,7 KB) Icon Политика за изпълнения на клиентски нареждания 14.05.2018 (905,2 KB) Icon Политика за третиране на конфликт на интереси 14.05.2018 (676,7 KB) Icon Правила за категоризация на клиенти (155,5 KB) Icon Правила за подаване на нареждания по телефон 14.05.2018 (543,5 KB) Icon Общи условия към договори за управление на портфейл_21.05.2018 (394,3 KB) Icon Годишно оповестяване собствени средства (139,2 KB) Icon Годишно оповестяване политика на възнагражденията (83,0 KB) Icon Тарифа в сила от 22/07/2019 г. (868,5 KB)