Булброкърс ЕАД е небанкова финансова институция, основана през 1997 година. Дружеството се регулира от Комисията по финансов надзор (КФН), вписано е в регистъра на финансовите институции в България от Българска Народна Банка (БНБ) и притежава разрешение за предоставяне на услуги от The Financial Conduct Authority (FCA).

Член е на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и се регулира по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Още за фирмата   Регулации  Мениджмънт  Партньорски програми  Инициативи  Промоции


  • Доверие – имаме участие в най-значителните и мащабни сделки на българския капиталов пазар.
  • Опит – притежаваме повече от 16 години професионален опит във финансовия сектор и над 30 хиляди клиента.
  • Качество –стремим се към съвършенство във всяко начинание и предлагаме цялостни пакети от инвестиционни услуги за частни и институционални клиенти. 
  • Авторитет – ние сме пълноправен член на Българска фондова борса - София, на Централен депозитар АД,НА БАЛИП, на Фонда за компенсиране на инвеститорите и се регулираме по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Виж още предимства на Булброкърс


В момента нямаме свободни позиции.


Bulbrokers in Sofia

Румъния

e-mail: [email protected]

 

Търговия с финансови инструменти:

[email protected][email protected]

(+359) 2 4893 715, (+359) 2 4893 798
Skype: bulbrokersdealingdesk
(Международни пазари); bbr_brokerage (БФБ-София и регионални пазари)

Счетоводство и бек офис:

[email protected] (+359) 2 4893 781; (+359) 2 4893 784

Продажби:

 [email protected] (+359) 2 4893 779

Администрация:


Работно време: 09:00 – 17:00, от понеделник до петък
Техническа поддръжка: Понеделник, 01.00 – Петък, 23.00
Dealing terminal: Понеделник, 00.00 – Петък, 23:00