Мениджмънт

Иван Ненков, Председател на Съвета на директорите

Иван Ненков има водеща роля в развитието на сектора с чуждестранни инвестиции на българския финансов пазар и управлението на дългове на нововъзникващи пазари. Той участва във формирането на финансовия пазар в страната от 1992г., заемайки различни мениджърски длъжности в български финансови компании.
През последните 7 години се фокусира върху сделки на финансовия пазар, емитиране на корпоративен дълг, сделки с ценни книжа на БФБ, сливания, придобивания и покупката на "Капитал Банк, Скопие и "Евроброкер" Скопие - инвестиционен посредник на македонския пазар.
Участва в цялостното управление на дружествата във "Финансиа Груп".
Иван Ненков е съучредител и акционер на Алфа Финанс Холдинг, водеща българска финансово-индустриална корпорация.Росица Лисичкова, Член на Съвета на директорите

Росица Лисичкова разполага с богат опит в сферата на управление на финансови институции и компании от реалния сектор на икономиката. Тя е заемала различни управленски позиции в местни финансови компании от 1992г. През последните 11 години се фокусира върху сделки на финансовите пазари, учредяването и развитието на банкови институции, публично предлагане на ценни книжа, структуриране на приватизационни сделки, както и придобиването на "Капитал Банк" Скопие и "Евроброкер" Скопие - инвестиционен посредник на македонския пазар. Понастоящем, г-жа Лисичкова е и член на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Финансиа Груп".


Радослав Рачев, Изпълнителен директор 

Радослав Рачев придобива богат опит в областта на капиталовите пазари и търговията с ценни книжа, като финансов журналист във вестник „Капитал” и дилър „Капиталови пазари” в „Булброкърс”. Той притежава сертификат за завършен курс за борсов брокер от Balli & University of Delaware, както и сертификат за инвестиционен консултант № 011-ИК/23.11.2001 г., издаден от Комисията за финансов надзор и от 1998 г. до сега е изпълнителен директор на дружеството.