• Пазарна и финансова информация за всяка емисия
  • Възможност за следене в дълбочина на повече от 100 емисии едновременно
  • Професионални графики и инструменти за анализ
  • Моментално обновяване на котировките
Разгледай Metetrader 4

  • Професионална платформа за търговия
  • Достъп до повече от 100 пазара в Европа, Азия и Америка
  • Търгуваш с всички финансови инструменти – акции, опции, фючърси, опции върху фючърси, ETF, варанти, индекси, облигации, фондове и валути
Разгледай Trader Wokstation