• Търгуваш FX, CFD’s, инструменти на БФБ София
  • Всички версии за мобилна търговия
  • Гарантирано моментално изпълнение без физическа намеса на дилър
  • Фиксирани спредове и ECN/Interbank пакет

 

Разгледай Metetrader 4

  • Професионална платформа за търговия
  • Достъп до повече от 100 пазара в Европа, Азия и Америка
  • Търгуваш с всички финансови инструменти – акции, опции, фючърси, опции върху фючърси, ETF, варанти, индекси, облигации, фондове и валути
Разгледай Trader Wokstation