Trader Workstation (TWS)

Професионална платформа за търговия, осигуряваща достъп до повече от 100 пазара в Европа, Азия и Америка.


Username: pdemo / Pass: demouser

 • Търгуваш на световните финансови пазари при едни от най-конкурентните условия!
 • Получаваш най-доброто изпълнение на поръчките, с технологията IB's SmartRoutingTM!
 • IB's SmartRoutingTM търси най-добрите цени и насочва поръчката ти или част от нея, за постигане на оптимална цена.
 • Комплексна платформа, която позволява търговия с глобални продукти на множество пазари и активи, деноминирани в различни валути и всичко това само през една сметка!
 • С Paper Trader, който тестваш възможностите на TWS в симулирана среда, но при реални пазарни условия.
 • С мобилни версии за Android, iOS, BlackBerry, Java ME, MobileTrader.

 

Примерен екран (screenshot) от програмата Trader Workstation
 Основни предимства:

 • Търгуваш с всички финансови инструменти – акции, опции, фючърси, опции върху фючърси, ETF, варианти, индекси, облигации, фондове и валути. 
 • Поддържа повече от 50 типа поръчки и API функционалност. 
 • Разполага със следните професионални инструменти за търговия:
 • BookTrader 
 • OptionTrader 
 • BasketTrader 
 • ScaleTrader algo 
 • Integrated Stock Window 
 • FXTrader 
 • SpreadTrader 
 • ChartTrader 
 • Accumulate/Distribute algo

Специализираното приложение Ideal Pro ти дава още:

 • Директен достъп до Forex Интербанк пазара – реалните котировки на 13-те най-големи FX дилъра в света. 
 • ECN пазарна структура – ако желаеш, може да избереш с кого конкретно да търгуваш – друг трейдър, liquidity provider или определена банка.  
 • Дисплей, който позволява да търгуваш в един и същ прозорец spot forex, форекс фючърси, форекс опции, както акции и облигации.

Инструменти за анализ на:

 • управление на риска - Risk Navigator 
 • обстоен фундаментален анализ
 • технически анализ - графики, новини и пазарни скенери
 • Reuters Fundamentals

 
Username: pdemo / Pass: demouser