За BG Trader

Търгувай с най-популярната платформа за търговия в света и на БФБ-София!

 

Примерен екран от платформата

 

 

BG Trader е професионална платформа за търговия на пода на Българска фондова борса. При разработването и са използвани най-добрите практики и технически решения, утвърдени от световните лидери в борсовото посредничество.

Платформата е лесна за работа и осигурява максимално бърз достъп до борсата през операционни системи. BG Trader предлага много функции, които дават предимство пред останалите участници на пазара:

  • Пазарна и финансова информация за всяка емисия
  • Възможност за следене в дълбочина на повече от 100 емисии едновременно
  • Множество различни видове поръчки, вкл. баскет поръчки
  • Автоматично въвеждане, потвърждаване на поръчките и обновяване на цялата пазарна информация
  • Професионални графики и инструменти за анализ
  • Новини в реално време
  • Моментално обновяване на котировките
  • Чат с брокер
  • Управление на няколко сметки едновременно чрез платформата MultiTerminal