Захранване на сметка

Захранване на сметка, вноски и тегления

Как мога да захраня сметката си за търговия?

Начините са 3:

  1. Като внесете пари на каса в някой от офисите ни
  2. Като преведете сума по банков път; 

Титулярът на картата, с която се захранва сметката и титулярът на договора, сключен с Булброкърс, трябва да бъдат едно и също лице. Средства, захранени чрез кредитна/дебитна карта, при теглене ще бъдат превеждани само към същата карта, използвана за тяхното захранване.

Нагоре


По кои банкови сметки мога да преведа пари, за да захраня сметката си за търговия в Булброкърс?

При захранване на клиентска сметка чрез банков превод същата се заверява не по-късно от два работни дни след датата на получаване на сумата по сметка на Булброкърс. Комисиони за извършване на превод, както и комисиони за получаване на сумата по сметка на дружеството, са за сметка на клиентите. При превод на сума във валута, различна от базовата валута, се извършва валутна операция през курсовете на Булброкърс, валидни за сделки по сметка и клиентската сметка се заверява със съответната сума в лева, евро или долари.

Банкови сметки на Булброкърс ЕАД

ОББ АД, София ул. "Света София" 5
SWIFT: UBBSBGSF
EUR account:
BG80 UBBS 8002 1424 1951 10
USD account:
BG61 UBBS 8002 1108 2678 10
BGN account:
BG26 UBBS 8002 1039 4120 20
ЮРОБАНК И Еф Джи България АД SWIFT: BPBIBGSF
BGN account: BG53 BPBI 7940 1041 3339 03
Уникредит Булбанк АД SWIFT: UNCRBGSF
EUR account: BG85 UNCR 9660 1435 3731 40
USD account: BG60 UNCR 9660 1135 3731 54
BGN account:
BG50 UNCR 9660 1035 3731 24
Райфайзенбанк АД SWIFT: RZBBBGSF
EUR account: BG38RZBB91551460259310
USD account: BG68RZBB91551160259304
BGN account: BG35RZBB91551060259300
ДСК ЕАД
SWIFT: STSABGSF
EUR account: BG26STSA93001524218046
USD account: BG74STSA93001524218055
BGN account: BG14STSA93001524043177

Нагоре


Как мога да изтегля пари от сметката си?

Начините са:

  1. На каса в някой от офисите ни
  2. По банков път: 
  • Ако сте декларирали своя лична банкова сметка, по която желаете да преведем сумата, е необходимо да изтеглите, попълните и да ни изпратите Заявка за теглене на парични средства. Заявката тябва да е попълнена коректно, с текуща дата (или за следващ ден) и с подпис на титуляра на сметката. Изпратете сканирано копие на email: [email protected] или факс: +359 2 4893 788. 
  • Ако не сте декларирали своя лична банкова сметка, по която желаете да преведем сумата, е необходимо да изтеглите и попълните Актуализация на клиентска информация, където да го направите. Заедно с нея трябва да изтеглите и попълните Заявка за теглене на парични средства. Заявката трябва да е попълнена коректно, с текуща дата (или за следващ ден) и с подпис на титуляра на сметката. Изпратете сканираните копия на email: [email protected] или факс: +359 2 4893 788.

3. По кредитна/дебитна карта

Средства, захранени чрез кредитна/дебитна карта, при теглене ще бъдат превеждани само към същата карта, използвана за тяхното захранване.

Поради спецификата на механизма на възстановяване на суми по кредитни и дебитни карти, обработката на плащането отнема обикновено 5 работни дни.

В случай, че клиентът е депозирал средства по няколко различни начинa, с приоритет ще се обработват тегления към кредитна/дебитна карта.

Нагоре


Има ли такси и комисиони при вноски/тегления на средства?

Ако внасяте пари на каса, комисиони няма. Ако извършвате банков превод, комисионата се определя в зависимост от тарифите на двете банки.
При теглене на каса в лева, ако сумата е до 1000 лв., комисиона няма. Ако сумата е над 1000 лв., комисионата е в размер на 0,20%.
При теглене на каса във валута, ако сумата е с левова равностойност до 1000 лв., комисиона няма. Ако левовата равностойност е над 1000 лв., комисионата е в размер на 0,40%.