Защо Булброкърс?

Булброкърс прилага високи стандарти на брокерско обслужване. Равнопоставеност, конфиденциалност, максимална ефективност на инвестиционните операции са в основата на всяка услуга, предлагана от нас. Основната ни цел е да задоволим изискванията на частни, професионални и институционални клиенти. Постигаме я като следваме  принципите на „добрите корпоративни практики” за управление и контрол и поддържаме непрекъсната обратна връзка с всички партньори и клиенти.

Булброкърс следва в дейността си принципите на „добрите корпоративни практики” за управление, контрол, организационна структура и обратна връзка при обслужването на клиентите.

Доказан професионален опит:

 • Ние имаме зад гърба си над 16-годишен професионален опит във финансовия сектор;
 • Ние предлагаме цялостен и завършен пакет от инвестиционни услуги за частни и институционални клиенти;
 • Ние сме участвали в едни от най-значителните и мащабни сделки на българския капиталов пазар.

Нашите предимства:

 • 24 часово дилърско обслужване за сделки с опции, фючърси, валута, акции, облигации и фондове;
 • Търговия на над 100 пазара в 24 страни в Европа, Азия и САЩ, както и на местните и регионални пазари;
 • Две независими електронни платформи за търговия – Meta Trader 4, Trader Workstation;
 • Екип от брокери, постигащ висока ефективност при управлението на големи поръчки за сделки с акции;
 • Доказан опит в пласирането на емисии акции и облигации IPO/SPO;
 • Полезна информация за начинаещи на валутния и капиталов пазар.

Нашите успехи

 • Над 30 хиляди клиента свързани с Българската фондова борса, търговията с валута, акции и фючърси и попечителство;
 • Широка мрежа чуждестранни институционални партньори и финансови компании.