Още за фирмата

    БУЛБРОКЪРС е част от Финансиа груп - поделението за финансови услуги на Алфа финанс холдинг АД. Алфа финанс холдинг е водеща, изцяло българска индустриална и финансова група с основни направления на дейност финансови услуги, недвижими имоти и индустриални минерали. Холдингът инвестира успешно и в логистиката, строителството и телекомуникациите.

Съвместно с Булброкърс за индивидуалното финансово здраве на всеки клиент във Финансиа груп АД се грижат:

Булброкърс консултинг ЕООД
Алфа асет мениджмънт ЕАД
Брокер инс ООД
Капитал банк АД – Скопие

Благодарение на високите стандарти на работа, спазвани във всяка една от компаниите, нашите клиенти получават услуги с висока добавена стойност и професионално отношение.

Брокерски услуги и търговия

 • Сделки на БФБ (електронна платформа МетаТрейдър 4).
 • Брокерски услуги с дългови ценни книжа - ДЦК, глобални и корпоративни облигации, общински облигации.
 • Брокерски услуги с чуждестранни ценни книжа - директен достъп до над 100 пазара в Азия, Европа и Америка (електронна платформа Trader Workstation).
 • Валутна търговия и договори за разлика на акции, индекси фючърси (електронна платформа МетаТрейдър 4 и web базирана платформа за начинаещи BONO).

Инвестиционно банкиране и бизнес консултиране

 • Осъществяване на процедури по:
  - публично предлагане на ценни книжа
  - частно предлагане на ценни книжа
  - търгово предлагане
  - сложни преструктурирания
  - финансиране на проекти;
 • Осъществяване на сделки по:
  - сливания и придобивания
  - корпоративно преструктуриране
  - участие в търгове и конкурси (вкл. приватизационни продажби, концесионни процедури и др.)

Финансови анализи

 • Изготвяне на финансови анализи за състоянието и перспективите на развитието на валутните, фондовите и фючърсните пазари;
 • Информация за новите събития, оказващи влияние върху пазара (икономически, корпоративни и др.).