Международни пазари, акции, фючърси и опции

Чрез нас търгувате директно на повече от 90 борсови пазара в Европа, Азия и Америка.

Професионален терминал за търговия – Trader Workstation. Предимства:

 • По-бързо изпълнение на поръчките, в сравнение с други терминали
 • Работа в няколко операционни системи (Windows, MAC, Linux)
 • Ефективна работна среда за изпълнението на сложни поръчки
 • Мощна платформа, която може да отговори на изискванията на всеки инвеститор

Предаването на нарежданията, клирингът и сетълментът на инструментите се осъществяват в тясното сътрудничество с Interactive Brokers.

Вие имате възможност да откриете сметка, в зависимост от валутата на инвестициите си, в една от следните базови валути: 

 • USD (Щатски долар)
 • EURO (Евро)

В зависимост от желанието ви, сметката може да дава право на достъп до един или няколко типа финансови инструменти:

 • Акции
 • Опции  върху акции
 • Фючърси
 • Опции върху фючърси

Вие сами избирате борсата, на която се търгуват съответните инструменти и след абонамент за пазарна информация получава достъп за търговия и съответните котировки.

Как да започнете търговия през Trader Workstation?

 1. Сключваме заедно договор за търговия с финансови инструменти на международни финансови пазари. Документите, които трябва да подготвите и подпишете за сключването са:
 2. Парола за достъп получавате в рамките на няколко работни дни
 3. Изтегляте платформата за търговия TWS
 4. Превеждате пари в желаната от вас валута и можете да започнете да търгувате

За повече информация можете да се свържете с:

Деница Бояджиева
Телефон: 02 4893 680 или 02 4893 778
Електронна поща: [email protected]