Валутна търговия и договори за разлика

FOREX - Най-големият и ликвиден пазар в света

Предимства:

 • Сделки от 200 – 500 млн. долара – обичаен обем. 
 • Котировките могат да се променят по 20 пъти в минута.
 • Най-търгуваните валутни двойки могат да се променят по 18 000 пъти на ден. 
 • Висока ликвидност – гарантира плавното движение на курса дори по време на криза. 
 • Търговия 24/5 – получавате най-добра цена, защото можете да реагирате преди всички останали, непосредствено след като сте чули новината. 
 • Маржин търговия - позволява осъществяването на сделки със суми, многократно превишаващи стартовия капитал. 
 • Паралелно търгуване на валути. Всяка позиция включва покупката на една валута и продажбата на друга. Липса на проблема „низходящ тренд”. 
 • Няма ограничения – свободен и нерегулиран пазар, където цените се определят само от покупките и продажбите.

Начини за търговия:

Чрез платформата MetaTrader 4 – Булброкърс, като маркет мейкър, предоставя двустранни цени купува/продава на 26 валутни двойки.

Чрез платформата Trader Workstation – получавате директен достъп до Интербанк пазара. Платформата комбинира котировките на 13-те най-големи Forex дилъра в света, които формират повече от 2/3 от международния Интербанк пазар.

Forex пазарът е за инвеститори с подчертано рискови стратегии на търговия или за хеджиране на рискове от промяна на валутните курсове.

ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА (CFDs) Достъп до международните финансови пазари и търговия на маржин основа

Предимства:

 • Можете да се възползвате от промяната в цените на основни индекси, фючърси и акции без реално да притежавате тези активи. Нужно е само да поддържате гаранционна сума- маржин. 
 • С малка сума може да реализирате голяма печалба (или загуба), защото CFDs са инструмент, който се търгуват на ливъридж. Нормалните граници на ливъридж са 10:1 / 20:1.

Основни характеристики:

 • Ливъридж – увеличава размера на печалбата (загубата) от 10 до 20 пъти. 
  Например: използвате ниво на ливъридж 10:1 и имате сума от $ 5 000; може да купите договори за разлика на стойност $ 50 000. 
 • Заемате и къси и дълги позиции. 
 • Използвате автоматични stop loss, за разлика от търговията с акции.

Договорите за разлика са инструменти с висок риск. Преди да започнете да търгувате с тях, уверете се, че напълно разбирате рисковете, които носят.

Как да започна да търгувам сFX и CFDs? 

 1. Сключваме договор за търговия на чуждестранна валута и договори за разлика. Попълвате необходимите документи:
 2. Получавате парола за достъп до края на работния ден.
 3. Изтегляте платформата МТ4.
 4. Превеждате сумата, с която искате да търгувате.

За повече информация можете да се свържете с:
Деница Бояджиева
Телефон: 02 4893 680 / 02 4893 778
Електронна поща: [email protected]

Даваме ви възможност да търгувате CFDs и Forex чрез използването на една единствена сметка в платформата MetaTrader 4. Започни да търгуваш с MT4