Булгартабак Холдинг

Възложител – Агенцията за приватизация (АП). Булброкърс, заедно с ОББ и НБГИ, изготвя правен и финансов анализ на Булгартабак холдинг, стратегия за предлагане на акциите, маркетинг и роуд шоу.

Сделката в цифри:

  • Продадени акции: 945 803 
  • Цена в компенсаторни инструменти: 79.3 млн. лв. (номинална стойност)
  • Акциите са пласирани за 4 седмици.
  • В началото на юни 2003 г. 12.8% от акциите на Булгартабак Холдинг бяха продадени срещу заплащане на блисо 79.3 млн. лв. в компенсаторни инструменти.

Акциите бяха пласирани за четири седмици и се радваха на голям интерес както от местни, така и от чуждестранни инвеститори. Сделката беше първата успешна и най-голяма продажба в тютюневия сектор от масовата приватизация до този момент. Тя върна доверието в българския капиталов пазар и засили интереса към първокласни дружества, търгувани на фондовата борса. Доказа предимствата на приватизацията чрез фондовата борса и благоприятства новата приватизационна стратегия в тютюневия сектор, създадена от правителството.