Росексимбанк

Единствен мениджър и консултант на дружеството за листването на акциите и за предлагане за търговия на миноритарен пакет акции.

  • През декември 2003 г. Булброкърс листна на фондовата борса 100% от капитала на Росексимбанк. 
  • Номинална стойност на акциите - 46 млн. лв.