Българска Телекомуникационна Компания (БТК)

Поръчката е възложена от Агенция за приватизация (АП). Булброкърс, заедно с ОББ и НБГИ, изготвя правен и финансов анализ на БТК, стратегия за предлагане на акциите, маркетинг и роуд шоу.

Сделката в цифри:

  • Продадени акции: 2 869 251 
  • Цена в компенсаторни инструменти: 595, 1 млн. лв. (номинална стойност)
  • 99,5% от акциите са продадени още първия ден.
  • Приватизация на 34.8% от акциите на БТК на фондовата борса е осъществена през януари 2005 г. Акциите са продадени срещу компенсаторни инструменти с номинална стойност 595.1 млн. лв.

Всички акции бяха продадени само за 4 дни, като 99.5% от тях през първия ден, поради огромния вътрешен и международен интерес към сделката. Това е най-голямата приватизационна сделка в България чрез фондовата борса до този момент, която беше осъществена по прозрачен и ефективен начин. Тази успешна сделка още веднъж доказа предимствата на приватизацията чрез фондовата борса и доведе до безпрецедентно пазарно оживление.