Албена

Изпълнява програмата на дружеството за обратно изкупуване на акциите.

През декември 2002 г. Булброкърс спечели поръчка на водещия курортен комплекс Албена за обратно изкупуване на акции от фондовата борса. Сделката приключи в рамките на един ден през януари 2003 г. с провеждането на открит аукцион.

На Бублрокърс е възложено да изпълни по-нататъшната програмата на дружеството за обратно изкупуване на акциите.