Абонамент за пазарна информация чрез Trader Workstation

Месечен абонамент за получаване на пазарна информация в реално време.

Регион/Борса  Страна    ТАРИФА 
    непрофесионални
инвеститори
професионални
инвеститори 
IB Forex /Pro FOREX Безплатно Безплатно
IB FX  FOREX Безплатно Безплатно
СЕВЕРНА АМЕРИКА   
AMEX САЩ Не се предлага USD 30.20
Arca Book Акции САЩ USD 10.00 USD 30.20
ArcaBook Options
Depth of Book
САЩ USD 10.00 USD 60.00
CBOE Market Data
Express Indices
САЩ USD 2.00 USD 2.00
CBOT под* САЩ USD 61.00 USD 61.00
CME под* САЩ USD 61.00 USD 61.00
Dow Jones Global
Indices
САЩ USD 1.00 (2) USD 1.00
InterContinental Exchange and
New York Board of Trade
САЩ USD 1.00 USD 1.00
ISE Options Depth
of Book
САЩ USD 10.00 USD 60.00
Market Data
Express Indices
САЩ Безплатно (3) Безплатно (3)
NASDAQ Level I САЩ Не се предлага USD 20.00
NASDAQ Total View
(Необходим е абонамент за
САЩ пакет или NASDAQ Level I)
САЩ USD 15.00 USD 76.00
NASDAQ Options
Depth of Book
САЩ USD 10.00 USD 60.00
NYSE Liffe САЩ USD 1.00 USD 1.00
NYSE Level I (Включва NYSE и
Bond Desk облигации)
САЩ Не се предлага USD 127.25
NYSE Open Book реално време
(Необходим е абонамент за САЩ
пакет или NYSE Level I)
САЩ USD 25.00 USD 60.00
OCX.Data САЩ USD 1.00 USD 1.00
PINK Level I САЩ USD 3.00 USD 24.00
TRACE (BTDS) облигации САЩ Не се предлага USD 60.00
US Стокови борси/професионални
инвеститори
САЩ Не се предлага Безплатно (USD 10.00
такса, ако комисионните
от търговия са по-малко
от USD 90.00 за месеца)
US Опционни борси/професионални
инвеститори
САЩ Не се предлага USD 23.00 (включва всички борси)
САЩ пакет
(Включва всички борси за Акции, Опции,
Фючърси и Облигационен пазар)
САЩ Безплатно (USD 10.00
такса, ако комисионните
от търговия са по-малко
от USD 90.00 за месеца)
Не се предлага
Montreal Exchange  Канада  CAD 6.00 Безплатно
(необходима е оторизация
за търговия) 
Level I    
Montreal Exchange Level II Канада  CAD 9.00 Безплатно
(необходима е оторизация
за търговия)
Toronto Stock Exchange Level I Канада   Не се предлага CAD 67.00
Canadian Stock Bundle Level I
(Само за не-канадски граждани)
Канада   CAD 13.50  Не се предлага
Toronto Stock Exchange Level I
(Само за канадски граждани)
Канада   CAD 6.00 Не се предлага
Venture Exchange Level I 
(Само за канадски граждани)
Канада   CAD 25.00 Не се предлага
Toronto Market by Price Level II
(Необходим е абонамент за
Toronto Stock Exchange Level I)
Канада   CAD 14.00 CAD 27.00
Venture Market by Price Level II
(Необходим е абонамент за
Venture Stock Exchange Level I или
Toronto bundle)
Канада   CAD 19.00 CAD 14.00
Mexican Derivatives Exchange Мексико USD 5.00 USD 15.00
Mexican Stock Exchange Level I Мексико USD 10.00 USD 25.00
ЕВРОПА   
Bolsa de Madrid Level I Plus Spain EUR 4.00 EUR 15.00
Bolsa de Madrid Level II Spain EUR 12.00 EUR 40.00
Euronext Cash
Market - Level I
Белгия,
Франция
Холандия,
Великобритания
Не се предлага EUR 59.00
Euronext Cash
Market - Level II
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритания
Не се предлага EUR 73.00
Euronext.Liffe стокови
деривати Level I
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритания
EUR 15.00 EUR 15.00
Euronext.Liffe стокови
деривати Level II
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритания
EUR 20.00 EUR 20.00
Euronext пакет- Level I
(Акции level 2 – Деривати
върху акции level 1)
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритания
EUR 5.00 Не се предлага
Euronext Data Bundle - Level II
(Акции level 2 – Деривати
върху акции level 2)
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритания
EUR 37.00 Не се предлага
Euronext.Liffe Деривати
върху акции и Индекси - Level I
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритания
Не се предлага EUR 30.00
Euronext.Liffe Деривати
върху акции и Индекси - Level II
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритания
Не се предлага EUR 36.00
Euronext.Liffe Деривати
върху лихви   Level I
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритани
EUR 32.00 EUR 32.00
Euronext.Liffe Деривати
върху лихви   Level II
Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритани
EUR 40.00 EUR 40.00
Europe ECN Stocks (2) Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритани
Безплатно Безплатно
LSE Level I+ Белгия,
Франция,
Холандия,
Великобритани
GBP 5.00 GBP 50.00
Eurex - DJ STOXX© Индекси Германия EUR 5.00 EUR 5.00
Eurex Level I Германия  EUR 8.00 EUR 25.00
Германия пакет акции
(без SWB) Level I
Германия  EUR 15.00 EUR 56.00
Германия пакет акции
(без SWB) Level II
Германия  EUR 20.00 EUR 68.00
Индекси Германия & Xetra ETFs Германия  EUR 1.00 EUR 4.00
Newex Level I Германия  Безплатно Безплатно
Newex Level II Германия  Безплатно Безплатно
Stuttgart Boerse включ. Euwax (SWB) Германия  EUR 4.00 EUR 6.00
Xetra акции
(US Stars сегмент) Level I
Германия  EUR 4.00 EUR 84.00
Xetra акции
(US Stars сегмент) Level II
Германия  EUR 6.00 EUR 12.00
Xetra акции
(European Stars сегмент)Level I
Германия  EUR 2.00 EUR 5.00

Xetra акции
(European Stars сегмент)Level II

Германия  EUR 3.00 EUR 8.00
IDEM Level I Италия EUR 3.00 EUR 15.00
IDEM Level II Италия  EUR 17.00 EUR 40.00
Meff Испания  EUR 10.00 EUR 10.00
Meff Depth of Book  Испания  EUR 15.00  EUR 15.00 
Stockholm Derivatives
Exchange - Level I
Швеция EUR 1.00 Unavailable 
Stockholm Derivatives
Exchange - Level II 
Швеция  EUR 5.00  EUR 25.00 
Swedish Stock Exchange
(SFB) Level I 
Швеция  SEK 20.00
SEK 130.00
Swedish Stock Exchange
(SFB) Level II 
Швеция  SEK 60.00  SEK 150.00 
Swiss Exchange & Virt-X Level I  Швейцария  CHF 10.00  CHF 25.00 
Swiss Exchange & Virt-X Level II  Швейцария   CHF 50.00  CHF 50.00 
Vienna Stock Exchange Indices  Австрия  Не се предлага  EUR 5.00 
Vienna Stock Exchange - Level I  Австрия  Не се предлага  EUR 30.00 
Vienna Stock Exchange - Level II  Австрия   Не се предлага  EUR 40.00 
Vienna Stock Exchange -
Level I + Indices 
Австрия   EUR 3.00  Не се предлага  
Vienna Stock
Exchange - Level II + Indices
Австрия   EUR 5.00  Не се предлага  
АЗИЯ*   
Australian Stock
Exchange 
Австралия AUD 37.50  AUD 49.50 
Sydney Futures
Exchange 
Австралия  Безплатно  Безплатно 
Hong Kong Futures
Exchange Level 1 
Хонг Конг  HKD 25.00  HKD 25.00 
Hong Kong Futures
Exchange Level 2 
Хонг Конг  HKD 100.00  HKD 100.00 
Hong Kong Stock
Exchange 
Хонг Конг  HKD 200.00  HKD 200.00 
National Stock Exchange of India,
Capital Market Segment, Level I 
Индия  Безплатно  Безплатно 
National Stock Exchange of India,
Capital Market Segment, Level II 
Индия   Безплатно  Безплатно 
National Stock Exchange of India,
Futures and Options Segment, Level I 
Индия   Безплатно  Безплатно 
National Stock Exchange of India,
Futures and Options Segment, Level II 
Индия   Безплатно  Безплатно 
Osaka Stock Exchange (GL)  Япония  YEN 1200.00  YEN 1200.00 
Tokyo Stock Exchange (GL)  Япония  YEN 2400.00  YEN 2400.00 
Singapore Exchange (SGX)  Сингапур  Безплатно  Безплатно 
Korea Stock Exchange  Южна Корея  Безплатно  Безплатно 
Reuters News Feed в реално време  Reuters News  USD 2.00 (1)  USD 65.00 
Thomson Reuters Worldwide Fundamentals    USD 5.00
USD 40.00 
Информацията от пода на борсите обичайно включва единствено последната сделка, тъй като рядко има котировки bid-ask.    
Регулациите на борсите изискват всички юридически лица да бъдат класифицирани като професионални инвеститори.