FOREX през Trader Workstation

Условия за търговия на Forex през TWS 

КОМИСИОНИ ЗА ПРЕВАЛУТИРАНЕ НА СРЕДСТВА ПО СМЕТКА

комисионната при обмен на валута ще се начислява във валутата, с която се плаща за закупуване на базова валута, а когато се продава - във валутата, която се получава при продажбата на базовата валута
Валута Комисиони  Минимум 
IDEAL Pro  0.00004* от изтъргуван обем валута 4.00 Базова валута 
  • Минимален/Максимален обем на поръчката (Forex). При промяна актуалните данни могат да се видят първо на страницата на IB.
Валута Минимален обем на поръчката Максимален обем на поръчката
USD  25,000                 7,000,000
AUD 25,000  6,000,000 
CAD  25,000  6,000,000 
CHF 25,000  6,000,000 
EUR  20,000  6,000,000 
GBP 20,000  5,000,000 
HKD 200,000  50,000,000 
JPY  2,500,000  550,000,000 
MXN  300,000 70,000,000 
NOK 150,000 35,000,000
NZD 35,000 8,000,000
SEK 175,000 40,000,000
SGD 35,000 8,000,00
  • Маржин изисквания за отделните валути:
  Ливъридж  Маржин изискване %
USD, EUR, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD 40:1 2.5%
HKD, SEK, NOK 30:1 3.33%
MXN, NZD, SGD 20:1 5%
KRW 10:1 10%