Гаранционни суми за Trader Workstation

Булброкърс определя следните гаранционни суми (margin) за различните видове инструменти:

АМЕРИКАНСКИ АКЦИИ

Необходима гаранция (маржин) за откриване на позиция: Необходима гаранция (маржин) за подържане на овърнайт позиция (от един ден за друг):

Дълги маржин позиции:
По-голямото от (25% × стойността на акцията или $2,000).

Дълги маржин позиции:
По-голямото от (50% × стоиността на акции или $2,000).

Къси маржин позиции:
Ако последната продажба цена/акция ≥ $5 тогава по-голямото от ($5 за акция или  30% ×  стойността на акцията). Ако последната продажба цена/акция < $5 тогава по-голямото от ($2.5 за акция или 100% × стойността на акция). Приходите от къси продажби се прибавят към паричните средства по сметката, а стойността на късите позиции се изважда от разполагаемите средства по сметката.

Къси маржин позиции:
По-голямото от (50% × стойността на дадена акция или изискване за поддържане на къса продажба). Приходите от къси продажби се прибавят към паричните средства по сметката, а стойността на късите позиции се изважда от разполагаемите средства по сметката.

КАНАДСКИ АКЦИИ

  Първоначален маржин Поддържащ маржин
Изискуем маржин за стандартни канадски акции. Дълги и къси позиции, спрямо които е разрешена маржин търговия: Ако последната продажна цена е по-голяма или равна на CAN $2 то маржина е 50% × стойността на акциите, в противен случай е 100% × стойността на акциите. Приходите от къси продажби се прибавят към наличните пари, а късите позиции се приспадат от собствените средства.
Дълги и къси позиции, спрямо които не е разрешена маржин търговия:  100% × стойността на акциите.
Същият като първоначалния.
Изискуем маржин за специални канадски акции. Списък от ликвидни акции, определен от IDA. Дълга и къса позиция: 30% × стойността на акциите. Същият като първоначалния.
Дълга и къса позиция в едни и същи акции, като едната е открита на борса в САЩ, а другата на борса в Канада. 5% × стойността на акциите на дългата позиция. Същият като първоначалния.
Таблицата показва изискванията за подържане на първоначален (преди отваряне на позиция) и подържащ маржин (по време на поддържане на отворена позиция).

 

АКЦИИ, КОИТО НЕ СЕ ТЪРГУВАТ НА БОРСИ В САЩ И КАНАДА
Изискванията за подържане на маржин се определят на базата на модели, оценяващи портфейлния риск, специфичен за всяка борса. За условията посетете официалната интернет страница на съответната борса.

ОПЦИИ ВЪРХУ АКЦИИ И ИНДЕКСИ, ТЪРГУВАНИ НА АМЕРИКАНСКИТЕ БОРСИ

Видове комбинации Маржин сметка Сметка със заплащане на пълната сума
  За откриване на позицията За подържане на позцията За откриване и подържане на позцията
Дълги кол и пут оции Няма изискване за маржин. Цената на дългите опции се изважда от баланса по сметката. Няма изискване за маржин. За откриване: Няма изискване за маржин. Цената на дългите опции се изважда от баланса по сметката.
За поддържане: Няма изискване за маржин.
Къса непокрита кол опция 100% × пазарната цена на опцията + по-голямото от (( 20% × (пазарната стойност на базовия актив) – (сумата, с която опцията е извън пари) или 10% × пазарната стойност на базовия актив или 2,50$ × (мултипликатора) × (броя на контрактите)). За опции върху по-широко базирани индекси 20-те % по-горе се сменят с 15%. Приходите от късите кол позиции се добавят към паричните средства по сметката. Същата като за откриване на позиция. Не се предлага.
Къса непокрита пут опция 100% ×  пазарната цена на опцията + по-голямото от ((20% ×  (пазарната стойност на базовия актив) – сумата, с която опцията е под пари) или  10% ×  (цената на упражняване на опцията) или 2,50$ × (мултипликатора) × (броя контрактите)).
За опции върху по широко базирани индекси 20-те % по-горе се сменят с 15%. Приходите от късите кол позиции се добавят към паричните средства по сметката.
Същата като за откриване на позиция. 100% от сумата при упражняване на опцията.
Покрити кол и пут опции Първоначален изискуем маржин за акциите + 100% от стойността на опцията на пари. Приходите от  късите кол позиции се добавят към паричните средства по сметката. Изискваният поддържащ маржин за акциите + 100% от стойността на пари на опцията
Покрити кол
Акции, платени изцяло.

Покрити кол опции:
Пълната стойност на акциите.

Покрити пут опции:
Не се предлага.

Кол спред По-голямото от (сумата при упражняване на дългите кол опции) –  (сумата при упражняване на късите кол опции, 0). Разходите при дълга кол опция се приспадат от паричните средства по сметката, както и приходите от  късата кол опция се добавят към паричните средства по сметката. Същата като първоначалната По-голямото от (сумата при упражняване на дългите кол опции) – (сумата при упражняване на късите кол опции, 0). Цената на дългата кол опция се приспада от паричните средства по сметката, а приходите от къса кол опция се добавят към паричните средства по сметката.
И двете опции трябва да бъдат с Европейски тип сетълмент.
Пут спред

По-голямото от (сумата при упражняване на късите пут опции)  – (сумата при упражняване на дългите пут опции, 0).
Разходите при дълга кол опция се приспадат от паричните средства по сметката, а приходите от  късите кол опции се добавят към паричните средства по сметката.

Същата като първоначалната. По-голямото от (сумата при упражняване на късите пут опции)  – (сумата при упражняване на дългите пут опции,0).
Цената на дългата кол опция се приспада от паричните средства по сметката, а приходите от  късата кол опция се добавят към паричните средства по сметката.
И двете опции трябва да бъдат с Европейски тип сетълмент.
Collar (Яка)

(Първоначално изискуемият маржин за търговия с акциите, за които е издадена опцията). Цената на дългата позиция в акциите и разходите за пут опцията се приспадат от паричните средства по сметката, а приходите от късите кол позиции се добавят към паричните средства по сметката.
 

Текуща стойност на ценните книжа и деривати и наличните парични средства със заеми:
По-малкото от (текущата пазарна цена или сумата при упражняване на кол опциите).

По-малкото от ((10% × сумата при упражняване на пут опцията) + (сумата извън пари на пут опцията) или (25% × сумата при упражняване на кол опцията)). Платена пълна стойност на акцията. Сумата на стойността на дългата позиция в акцията и стойността на пут опцията се приспадат от паричните средства по сметката, приходите от късата позиция в опции се добавят към паричните средства по сметката.
Купен „Straddle” Маржина се определя като сумарен за две дълги позиции в опция. Същото като първоначалното. Същият както при маржин сметка.
Продаден „Straddle” Ако по-голямото от (маржина по късата кол опция или маржина по късата пут опция) е = маржина по късата кол позиция тогава се взима в предвид маржина по късата кол позиция + премията за пут опцията, в противен случай се взима маржина по късата пут опция + премията за кол опцията. Приходите от късите позиции в опции се добавят към паричните средства по сметката. Същото като първоначалното. Не се предлага.
Дълга „Butterfly” Няма изискване за маржин. Разходите от дългата опция се приспадат от паричните средства по сметката, а приходите от късата се прибавят към паричните средства по сметката. Няма изискване за маржин. Не се предлага.
Къса пут „Butterfly” (Сумата при упражняване на пут опцията с най-висока цена на упражняване от всички пут опции – сумата при упражняване на пут опцията с втора по големина цена на упражняване).
Разходите за дългата пут опция се приспадат от паричните средства по сметката ,а приходите от късата пут опция се прибавят към паричните средства по сметката.
Трябва да се поддържа първоначалния маржин. Не се предлага.
Къса кол „Butterfly” (Сумата при упражняване на кол опциите с втората по големина цена на упражняване от всички кол опции –  сумата при упражняване на кол опциите с най-ниската  цена на упражняване от всички кол опции) Трябва да се поддържа първоначалния маржин. Не се предлага.
Дълъг „Box” Спред Няма изискване за маржин.  Разходите за дългата пут опция се приспадат от паричните средства по сметката, а приходите от късата пут опция се прибавят към паричните средства по сметката. Няма изискване за маржин. Не се предлага.
Къс „Box” Спред Сумата при упражняване на страната на покупката – сумата при упражняване на страната на продажбата.
Разходите за дългата опция се приспадат от паричните средства по сметката, а приходите от късата опция се прибавят към паричните средства по сметката.
Трябва да се поддържа първоначалния маржин. Не се предлага.
Конверсия

(Първоначалното изискване за маржин за акцията). Разходите за дългата позиция в акцията и за дългата пут опция се приспадат от паричните средства по сметката, а приходите от късата кол опция се прибавят към тях.
 

Текуща стойност на ценните книжа и деривати и наличните парични средства със заеми: (текущата пазарна стойност или сумата при упражняване на кол опцията)

(10% ×  сумата при упражняване на опцииите) Късата позиция се заплаща изцяло. Разходите за дългите позиции в акция и пут опция се приспадат от паричните средства по сметката. Приходите от късата опция се прибавят към паричните средства по сметката.
Обратна Конверсия (50% × стойността на късата пазарна позиция) + по-голямото от ((сумата при упражняване на пут опцията – пазарната цена на акцията),0). Разходите за дългата кол опция се приспадат от паричните средства по сметката, приходите от късите позиции в акцията и кол опцията се прибавят към паричните средства по сметката. Късата позиция се приспада от текуща стойност на ценните книжа и деривати и наличните парични средства със заеми. (10% от цената на упражняване на пут опцията) + по-голямото от ((цената на упражняване на пут опцията – пазарната цена на акцията), 0) Не се предлага.
Защитна пут (Първоначалният изискуем маржин за акцията). Цената на дългата пут опция и на дългата позиция в акция се приспадат от паричните средства по сметката. По-малкото от ((10% × сумата при упражняване на пут опциите) + (100% × сумата извън пари) или изискуемия подържащ маржин за дългата позиция в акция). Цената на дълга позиция в акцията и дългата позиция в пут опцията се приспадат от паричните средства по сметката.
Защитна кол (Първоначално изискуемия маржин за дългата позиция в акция). Цената на дългата позиция в кол опцията се приспада от паричните средства по сметката. Приходите от късата позиция в акция се прибавят към паричните средства по сметката.  Късите позиции се приспадат от текуща стойност на ценните книжа и деривати и наличните парични средства със заеми. По-малкото от  ((10% ×  сумата при упражняване на кол опцията) + (100% ×  сумата извън пари), изискуемия поддържащ маржин за позицията в акции)). Не се предлага.

 

ОПЦИИ ВЪРХУ АКЦИИ И ИНДЕКСИ, ТЪРГУВАНИ НА КАНАДСКИТЕ БОРСИ

Видове комбинации Маржин сметка Сметка със заплащане на пълната сума
  За откриване на позицията За подържане на позцията За откриване и поддържане на позцията
Дълги кол и пут опции Няма изискване за маржин. Цената на дългите опции се приспада от паричните средства по сметката. Няма изискване за маржин.

За откриване:
Няма изискване за маржин. Цената на дълги опции се изважда от наличните пари.

За поддържане:
Няма изискване за маржин.

Къса непокрита кол опция 100% × пазарната цена на опцията + по-голямото от ((25% × пазарната стойност на базовия актив) – (сумата извън пари на опцията), 15% × пазарната стойност на базовия актив, 250$ × броя на контрактите). За опции върху по широко базирани индекси 25-те % по-горе се сменят с 15%. Приходите от  късите позиции в кол опции се прибавят към паричните средства по сметката. Същото като за откриване. Не се предлага.
Къса непокрита пут опция 100% × пазарната цена на опцията + по-голямото от ((25% ×  пазарната стойност на базовия актив – сумата под пари на опциите) или 15% ×  цената на упражняване на опцията или 250$ × броя контрактите).
За опции върху по широко базирани индекси 25-те % по-горе се сменят с 10%. Приходите от  късите позиции в кол опции се прилагат към паричните средства по сметката.
Същото като за откриване. 100% от сумата при упражняване на опциите.
Покрити кол опции Първоначален изискуем маржин за акциите + 100% от сумата, с която опцията е на пари. Приходите от  късата позиция в кол опция се прибавят към паричните средства по сметката. Изискваният поддържащ маржин за акциите + 100% от стойността, с която опцията е на пари. Акцията е платена изцяло.
Покрити пут опции По-голямото от (изискуемия маржин за късата позиция в акции, сумата при упражняване на опциите) Същото като първоначалното. Не се предлага.
Кол спред По-голямото от (сумата при упражняване на дългите кол опции – сумата при упражняване на късите кол опции, 0). Разходите при дълга позиция в кол опция се приспадат от паричните средства по сметката, както и приходите от  къса позиция в кол опция се прибавят към паричните средства по сметката. Същото като първоначалното. По-голямото от (сумата при упражняване на дългите кол опции – сумата при упражняване на късите кол опции, 0). Разходите за дългата кол опция се приспадат от паричните средства по сметката, а приходите от  късата кол опция се прибавят в към паричните средства.
И двете опции трябва да бъдат с Европейски тип сетълмент.
Пут спред По-голямото от (сумата при упражняване на късите пут опции  – сумата при упражняване на дългите пут опции или 0)
Разходите при дълга кол опция се приспадат от паричните средства, а приходите от  късите кол опции се прибавят там.
Същото като първоначалното. (По-голямото от (сумата при упражняване на късите пут опции – сумата при упражняване на дългите пут опции,0))
Разходите при дълга кол опция се приспадат от паричните средства по сметката, както и приходите от  късите кол позиции се прибавят къма паричните средства.
И двете опции трябва да бъдат с Европейски тип сетълмент.
Защитна пут По-голямото от ((25% × пазарната стойност на дългата позиция в ценни книжа) + по-малкото от((100% × сумата извън пари на пут опцията); (25% × пазарната стойност на позицията в ценни книжа); (първоначално изискуемия маржин))). Разходите за дългата пут и дългата позиция в акция се приспадат от паричните средства. По-малкото от ((10% × сборната цена на упражняване на пут опциите) + (100% × сумата извън пари) или изискуемия подържащ маржин за дългата позиция в акция). Разходите за дълга позиция в акция и в пут опция се приспадат от паричните средства.
Защитна кол По-голямото от ((25% × пазарната стойност на късата позиция в ценни книжа) + по-малкото от ((100% × сумата извън пари на кол опцията); (25% × пазарната стойност на късата позиция в ценни книжа)) или (първоначално изискуемия маржин). Разходите за дългата позиция в кол опция се приспадат от паричните средства. Приходите от късата позиция в акция се приспадат от паричните средства.  Късите позиции се приспадат от текуща стойност на ценните книжа и деривати и наличните парични средства със заеми. По-малкото от  ((10% × сбора от цените на упражняване на цол опциите) + (100% × сумата извън пари) или изискуемия поддържащ маржин за позицията в акции)). Не се предлага.

ДРУГИ ОПЦИИ

Изискванията за маржин са определени от модели за анализиране на портфейли базирани на риск определен от всяка отделна борса. За детайли, посетете интернет страниците на всяка от борсите.


ФЮЧЪРСНИ КОНТРАКТИ, ТЪРГУВАНИ НА СЛЕДНИТЕ БОРСИ:

Описание
на
фючърсния
контакт
Код
на
фючърсния
контракт
Маржин
за
влизане
на
позиция
в рамките
на деня
Маржин
за
поддържане
на
позиция
в рамките
на деня
Маржин
за
влизане
на
позиция
за
следващия
работен
ден
Маржин
за
поддържане
на
позиция
за
следващия
работен
ден
В
а
л
у
т
а
Euronext
Brussels
(BELFOX)
BEL 20
INDEX
BFX 1500 1200 3000 2400 EUR
Montreal
Exchange(CDE)
3 MONTH
CANADIAN
BANKERS'
ACCEPTANCE
FUTURES
BAX 289 232 579 463 CAD
10 YEAR
GOVERNMENT
OF CANADA
BONDS
CGB 1049 840 2099 1679 CAD
S&P CANADA
60 INDEX
FUTURES
(OLD TSE60)
TSE60 2104 1683 4208 3366 CAD
CBOE Futures
Exchange (CFE)
CBOE CHINA
INDEX
CYX 1250 1000 2500 2000 USD
CBOE S&P 500
THREE MONTH
VARIANCE
VBI 1875 1500 3750 3000 USD
JUMBO
CBOE S&P 500
VOLATILITY
INDEX
VT 3438 2750 6875 5500 USD
Eurex (DTB)
DAX INDEX DAX 5000 4000 10000 8000 EUR
ONE MONTH
EONIA INDEX
EO1 125 100 250 200 EUR
DOW JONES
STOXX 600
AUTOMOBILE
& PARTS
ESA 813 650 1625 1300 EUR
DOW JONES
STOXX
OIL & GAS
ESE 750 600 1500 1200 EUR
DOW JONES
EURO STOXX
FINANCIAL
SERVICES
INDEX
ESF 547 438 1094 875 EUR
DOW JONES
STOXX
INSURANCE
ESI 625 500 1250 1000 EUR
DOW JONES
EURO
STOXX MEDIA
INDEX
ESM 469 375 938 750 EUR
DOW JONES
EURO
STOXX50
ESTX50 1375 1100 2750 2200 EUR
DOW
JONES
EURO
STOXX
UTILITIES
INDEX
ESU 688 550 1375 1100 EUR
THREE MONTH
EURIBOR
EU3 391 313 781 625 EUR
ISHARES
DJ EURO
STOXX50
LDRS .
EUN2 141 113 281 225 EUR
DAXEX EXS1 203 163 406 325 EUR
DOW JONES
EURO
STOXX 50EX
EXW1 141 113 281 225 EUR
FINISH
STOCK
INDEX
FOX 875 700 1750 1400 EUR
EURO
BUND
GBL 875 700 1750 1400 EUR
EURO
BOBL
GBM 531 425  1063  850  EUR
EURO
SCHATZ
GBS  219 175  438  350  EUR
FUT ON
15 - 30
YEAR BOND
GBX 2000  1600 4000 3200  EUR

DOW JONES
GLOBAL
TITANS
INDEX 50

GTI  938 750  1875  1500 EUR
NEMAX 50
PERFORMANCE
INDEX
NMAX  38  30  75 60  EUR
DOW
JONES
STOXX50
STX 1313  1050 2625  2100  EUR
DOW JONES
EURO
STOXX
FOOD &
BEVERAGES
SX3E 484  388 969
775  EUR
DOW JONES
STOXX 600
FOOD &
BEVERAGE
INDEX
SX3P 484 388 969 775  EUR
DOW JONES
EURO
STOXX
CHEMICALS
SX4E  750 600 1500 1200 EUR
DOW JONES
STOXX 600
CHEMICALS
SX4P 609 488 1219 975 EUR
DOW JONES
STOXX 600
UTILITIES
SX6P 625 500 1250 1000 EUR 
DJ EURO
STOXX
BANKS
INDEX
SX7E 688  550 1375 1100  EUR
DJ STOXX
600
BANKS
SX7P 813  650 1625 1300 EUR
DJ EURO
STOXX
TECHNOLOGY
SX8E 1000  800 2000  1600 EUR
DOW JONES
STOXX 600
TECHNOLOGY
SX8P 578  463 1156  925 EUR
DOW JONES
STOXX 600
AUTOMOBILES
& PARTS
SXAP 469 375  938 750  EUR
DJ EURO STOXX
HEALTHCARE
SXDE 1000 800  2000 1600  EUR
DOW JONES
STOXX 600
HEALTHCARE
SXDP 813  650 1625  1300 EUR
DJ STOXX 600
OIL & GAS
SXEP 688 550  1375 1100  EUR 
DOW JONES
STOXX 600
FINANCIAL
SERVICES
INDEX
SXFP 578 463  1156 925  EUR 
DOW JONES
STOXX 600
INSURANCE
SXIP 594  475 1188  950 EUR 
DJ EURO
STOXX
TELECOMMUNICATIONS
SXKE 1125  900  2250  1800  EUR 
DJ STOXX 600
TELECOMMUNICATIONS
SXKP 688 550  1375  1100  EUR 
DOW JONES
STOXX 600
MEDIA
SXMP  469  375  938  750  EUR
DOW JONES
EURO
STOXX
INDUSTRIAL
GOODS &
SERVICES
SXNE  750 600 1500 1200  EUR 
DOW
JONES
STOXX
600
INDUSTRIAL
GOODS &
SERVICES
INDEX
SXNP  453 363  906  725  EUR 
DOW JONES
EURO STOXX
CONSTRUCTION
SXOE 594  475  1188  950  EUR
DOW JONES
STOXX 600
CONSTRUCTION
& MATERIALS
SXOP  531 425  1063 850  EUR
DOW
JONES
EURO
STOXX
BASIC
RESOURCES
SXPE  469  375 938 750  EUR
DOW JONES
STOXX 600
BASIC
RESOURCES
INDEX
SXPP  625  500  1250  1000  EUR
DOW
JONES
EURO
STOXX
PERSONAL
&
HOUSEHOLD
GOODS
SXQE  578  463  1156  925  EUR
DOW
JONES
STOXX 600
PERSONAL
&
HOUSEHOLD
GOODS
SXQP 594  475 1188  950  EUR

DOW
JONES
EURO
STOXX
RETAIL

SXRE  578 463  1156 925 EUR
DOW
JONES
STOXX
600
RETAIL
SXRP 578  463 1156  925  EUR
DOW
JONES
EURO
STOXX
TRAVEL
& LEISURE
SXTE 250  200  500 400  EUR
DOW
JONES
STOXX 600
TRAVEL
& LEISURE
SXTP  328  263  656 525  EUR
TECDAX TDX 406  325 813 650  EUR
ECBOT (ECBOT)
DOW
JONES
AIG
COMMODITY
INDEX
 AIGCI  743 550  1485  1100  USD 
5 YEAR
SWAP
FUTURE
SA  489 363  979 725  USD 
10 YEAR
SWAP
FUTURES
SR  743  550  1485 1100  USD 
MINI
SIZED
EURODOLLAR
FUTURES
YE  169  125  338 250  USD 
MINI
SIZED
NY GOLD
FUTURES
YG  216 160  432  320  USD
MINI
SIZED
30 YEAR
US
TREASURY
BOND
YH 473  350  945 700  USD
MINI
SIZED
NY
SILVER
FUTURES
YI  216  160 432  320  USD
MINI
SIZED
DOW
JONES
INDUSTRIAL
AVERAGE $5
YM  1219  975  2438  1950  USD
MINI
SIZED
10 YEAR
US
TREASURY
NOTE
YN  287 213  574 425  USD 
30 YEAR
US
TREASURY
BOND
ZB  945 700  1890  1400  USD 
5 YEAR
US
TREASURY
NOTE
ZF  371  275 743  550  USD 
GOLD
100
TROY
OZ
ZG  648  480  1296 960  USD
CBOT
5000
OZ
SILVER
FUTURES
ZI  1080  800 2160 1600  USD
10 YEAR
US
TREASURY
NOTE
ZN  574  425  1148 850  USD
30 DAY
FED
FUNDS
ZQ 338  250 675 500  USD
2 YEAR
US
TREASURY
NOTE
ZT  304  225 608 450  USD
LONG
TERM
MUNICIPAL
BOND
INDEX
(ACE)  
ZU 608 450  1215 900  USD
Eurex US
(EUREXUS)
30 YEAR
TREASURY
BOND
(EUREXUS)  
TBX 943 725 1885 1450 USD 
3 YEAR
US
TREASURY
NOTE
 TN3 585 450 1170 900 USD 
10 YEAR
TREASURY
NOTE
(EUREXUS)  
TNL 618  475  1235 950 USD 
5 YEAR
TREASURY
NOTE
(EUREXUS)  
TNM 423 325 845  650  USD 
2 YEAR
TREASURY
NOTE
(EUREXUS)  
TNS 358  275  715  550  USD 
RUSSELL
1000
INDEX
FUTURES
(EUREXUS)  
WR1 715 550  1430  1100  USD 
RUSSELL
2000
INDEX
FUTURES
(EUREXUS)  
WR2 1073  825  2145  1650  USD 
Euronext
NL (FTA)
       
AEX INDEX
LIGHT 
AEXL 313  250  625  500  EUR 
AMS EOE
INDEX 
EOE  3125  2500  6250  5000  EUR 
CME (GLOBEX)       
AUSTRALIAN
DOLLAR/
CANADIAN
DOLLAR
CROSS RATE  
ACD 2093  1550  4185  3100  CAD 
AUSTRALIAN
DOLLAR /
JAPANESE
YEN
CROSS
RATE  
AJY 192375  142500  384750  285000  JPY
AUSTRALIAN
DOLLAR/
USD EXCH. RATE  
AUD  844  625  1688  1250  USD 
BRAZILIAN
REAL
(CURR)  
BRE  1750  1250  3500  2500  USD 
CANADIAN
DOLLAR  
CAD  844  625  1688  1250  USD 
SWISS
FRANC
EXCHANGE
RATE 
CHF  1283  950 2565 1900 USD 
CANADIAN
DOLLAR/
JAPANESE YEN
CROSS
RATE
CJY  178875 132500 357750  265000  JPY 
E-MINI EURO E7  743 550  1485  11000  USD
EURO FX/
AUSTRALIAN
DOLLAR CROSS RATE  
EAD 2700  2000  5400  4000  AUD 
EURO FX/
CANADIAN
DOLLAR
CROSS RATE
ECD 2025 1500 4050 3000 CAD 
E MINI S&P
MIDCAP
400 FUTURES
EMD 1688 1350 3375 2700 USD 
EURO FX/
NORWEGIAN
KRONE CROSS RATE
ENK 7425 5500 14850 11000
NOK 
EURO/ POLISH
ZLOTY
CROSS RATE
EPZ 1080  800  2160  1600  PLN 
E MINI
RUSSELL 2000
ER2  1688  1350  3375  2700  USD 
E-MINI
S&P 500
ES  1969  1575  3938  3150  USD 
EURO FX/
SWEDISH
KRONA
ESK  6413  4750  12825  9500  SEK 
EURO FX   EUR  1485  1100  2970  2200  USD 
10 YEAR AGENCY
NOTE FUTURES  
F0  473  350  945  700  USD 
5 YEAR AGENCY
NOTES  
F5  270  200  540  400  USD 
S&P 500
FINANCIAL
SECTOR INDEX
FIN  1188  950  2375  1900  USD 
BRITISH POUND GBP  945  700  1890  1400  USD 
GLOBEX
EURO-DOLLAR
GE  473  350  945  700  USD 
FEEDER CATTLE GF  911  675  1823  1350  USD 
LEAN HOGS HE  540  400  1080  800  USD 
E-MINI
JAPANESE YEN
J7  641  475  1283  950  USD 
JAPANESE YEN JPY  1283  950  2565  1900  USD 
MEXICAN PESO MXP  938  750  1875  1500  USD 
YEN
DENOMINATED
NIKKEI 225
INDEX
NIY  212500  170000  425000  340000  JPY 
DOLLAR
DENOMINATED
NIKKEI 225 INDEX
NKD 2031  1625  4063  3250  USD
NORWEGIAN KRONA NOK  3240  2400  6480  4800  USD 
E-MINI NASDAQ
100 FUTURES
NQ  1875 1500  3750  3000  USD 
NEW ZEALAND
DOLLAR
NZD  776  575  1553  1150  USD 
BRITISH POUND /
JAPANESE YEN
CROSS
RATE
PJY  202500  150000 405000  300000  JPY 
PLN CURRENCY PLN  1350  1000  2700  2000  USD 
BRITISH POUND /
SWISS FRANC
CROSS
RATE
PSF  2025  1500  4050  3000  CHF 
E-MINI
NASDAQ
COMPOSITE
QCN  2250  1800  4500  3600  USD
EURO FX/
SWISS FRANC
CROSS RATE
RF  743  550  1485  1100  CHF 

EURO FX/
BRITISH
POUND
CROSS
RATE

RP  540  400  1080  800  GBP 
RUSSELL
1000 INDEX
RUI  1813  1450  3625  2900  USD 
RUSSIAN RUBLE RUR  1500  1000  3000  2000  USD 
EURO FX/
JAPANESE
YEN CROSS
RATE
RY  141750  105000  283500  210000  JPY 
10 YEAR
SWAP CME
S0  1148  850
2295  1700  USD 
2 YEAR
SWAP CME
S2  1350  1000  2700  2000  USD 
5 YEAR
SWAP CME
S5  1283  950  2565  1900  USD 
SWEDISH KRONA SEK  3375  2500  6750  5000  USD 
S&P 500 / BARRA
GROWTH INDEX
SGX  5000  4000  10000  8000  USD 
SWISS FRANC /
JAPANESE YEN
CROSS
RATE
SJY  236250  175000  472500  350000  JPY 
S&P SMALLCAP
600 INDEX 
SML  1750  1400  3500  2800  USD 
S&P 500 /
BARRA VALUE
INDEX
SVX  4844  3875  9688  7750  USD 
S&P TELECOM/
IT INDEX
TEC  875  700  1750  1400  USD
FED FUNDS
TURN RATE
TZ  675  500  1350  1000  USD 
SOUTH AFRICAN
RAND  
ZAR  1924  1425  3848
2850  USD
Hong Kong
Futures Exchange
(HKFE)
       
HANG SENG CHINA
ENTERPRISE INDEX
HHI.HK  12625  10100  25250  20200  HKD 
HANG SENG
STOCK INDEX  
HSI  26725  21380  53450  42760  HKD 
MINI HANG
SENG INDEX 
MHI  5345  4276  10690  8552  HKD 
Borsa
Italiana (IDEM)
       
MINI S&P/
MIB INDEX
MINI  1548  1238  3095  2476  EUR 
S&P/
MIB INDEX
SPMIB  7738  6190  15475  12380  EUR 
London
International
Futures
& Options Exchange
(LIFFE)
       
3 MONTH
(90 DAY)
EURODOLLAR
INTEREST
RATE
ED  469  375  938  750 USD 
3 MONTH
EURIBOR
INTEREST
RATE
289  231   578 463 EUR 
3 MONTH
STERLING
INTEREST
RATE FUT  
156  125  313  250  GBP 
MORGAN
STANLEY
PAN-EURO INDEX
MCP  309  247  618  494  EUR 
MORGAN
STANLEY
EURO INDEX  
MCU  348  278  695  556  EUR 
5 YEAR EURO
SWAPNOTE
563  450  1125  900  EUR 
10 YEAR EURO
SWAPNOTE
819  655  1638  1310 EUR
LONG GILT 700  560  1400 1120  GBP 
2 YEAR EURO
SWAPNOTE  
TWS  250  200  500  400  EUR 
FIVE YEAR
$ SWAPNOTE
USO 913 730  1825  1460  USD 
TEN YEAR
$ SWAPNOTE
USP  1438  1150 2875  2300  USD 
FINANCIAL
TIMES
STOCK
EXCHANGE 100
813  650  1625  1300  GBP 
London
International
Futures
& Options
Exchange
(LIFFE_NF)
       
COCOA C 531  425  1063  850  GBP 
ROBUSTA
COFFEE
181 145  363  290  USD 
WHEAT 188  150  375  300  GBP 
WHITE
SUGAR
363  290  725  580  USD 
London
International
Futures
& Options
Exchange (LSSF)
       
ABN AMRO
HLDG NV FL...
AAB 34 28  69  55  EUR 
AEGON NV FL AGN  36  29  73  58  EUR 
AHOLD
KONINKLIJKE FL
AH  25  20  50  40  EUR 
AIR LIQUIDE FF AI  283  227  566  453  EUR 
AKZO NOBEL FL AKZ  67  54  134 107  EUR
ALLIANZ AG ALV  296  237  593  474  EUR
AMGEN AMGN  273  219  546  437  USD 
ABBEY NATIONAL ANL  375  300 750  600  GBP
AVIVA GROUP AV  188  150  375  300  GBP 
ASTRAZENECA
PLC
AZN  1113  890  2225  1780  GBP
BARCLAYS BARC  181  145  363  290  GBP 
BASF AG BAS  139 111  278  222  EUR 
BAYER AG ON. BAY  62  50 124 99 EUR 
BANCO BILBAO
VIZCAYA
BBVA  36  29  73  58  EUR 
BAY.MOTOREN
WERKE AG ST
BMW  99  79  198  158  EUR 
DANONE BN  168  135  336  269  EUR 
BNP BNP  141  113  383  226  EUR
BP PLC BP  144  115  288  230  GBP 
BT GROUP PLC BT  63  50  125  100  GBP 
CARREFOUR FF CA  128  103  256  205  EUR 
COMMERZBANK AG CBK  48  39  96  77  EUR 
ALCAT.ALSTH.
ELECTR. FF
CGE  64  51  128  102  EUR 
AXA-UAP S.A. FF CS  62  50  124  99  EUR
CISCO
SYSTEMS INC
CSCO  92  74  184  174  USD 
CREDIT
SUISSE GROUP
CSGN 150  120  300  240  CHF 
DEUTSCHE
BANK AG NA O.N.
DBK  164  131  328  262  EUR 
DAIMLERCHRYSLER
AG NA O.N
DCX  103  82  205  164  EUR 
DIAGEO PLC DGE  163  130  325  260  GBP 
DT.TELEKOM
AG NA
DTE  49  40  99  79  EUR 
EMPRESA
NACIONAL
DE
ELECTRICIDAD
ELE  37  30  74  59  EUR 
ENEL ENEL  144  115  288  230  EUR 
ENI SPA. ENI  394  315  788  630  EUR 
E.ON AG EOA  156  125  313  250  EUR 
VIVENDI
UNIVERSAL
EX  76  61  153  122  EUR 
FORTIS
AMEV
FOR  51  41  103  82  EUR 
TOTAL FP  351  281  701  561  EUR 
FRANCE
TELEKOM FF
FTE  92  74  184  147  EUR 
GENERALI
ASSICURAZIONI
394  315  788  630  EUR
GENERAL ELEC
CO
GE  73  58  145  116  USD 
STE GENERALE
FF
GLE  184  148  369  295  EUR 
GLAXOSMITHKLINE
PLC
GSK  388  310  775  620  GBP 
GUS PLC. GUS  175  140  350  280  GBP 
HBOS PLC HBOS  369  295  738  590  GBP 
HSBC
HLDGS.ORD.
HSBA 206  165  413  330  GBP 
INTL BUS
MACH
IBM  246  197  493  394  USD 
ING GROEP
NV CVA FL
ING  63  50  125  100  EUR 
INTEL
CORP
IMTG  74  59  148  118  USD 
LAFARGE LG  176  141  351  281  EUR 
LEGAL
& GENERAL GP
LGEN  44  35  88  70  GBP 
LLOYDS
TSB GROUP
LLOY  94  75  188  150  GBP 
LVMH FF MC  134  108  269  215  EUR 
MARKS
& SPENCER
GROUP PLC
MKS  75  60  150  120  GBP 
MERCK
& CO INC
MRK  328  263  656  525  USD 
MEDIASET MS  213  170  425  340  EUR 
MICROSOFT
CORP
MSFT  111  89  221  177  USD 
MUENCH.
RUECKVERS.VNA
O.N.
MUV2  331  265  661  529  EUR 
NESTLE
SA-REGISTERED.
NESN  813  650  1625  1300  CHF 
NOVARTIS AG. NOVN  138 110 275  220  CHF 
MMO2
PLC
OOM  31  25  63  50  GBP 
OREAL
(L) FF
OR  131 105 261 209 EUR
PFIZER
INC: PFE
PFE  184 147  368  294  USD 
PHILIPS
ELECTRONICS FL
PHI  71  57  141  113  EUR 
PIN.PRINT.
REDOUTE
PP  255  204  510  408  EUR 
PRUDENTIAL PLC PRU  225  180  450  360  GBP 
ROYAL
BANK OF
SCOTLAND GRP 
RBS  400 320 800 640 GBP
ROYAL
DUTCH FL
RD 
92  74  184  147  EUR 
REPSOL REP 
38  30  75  60  EUR 
ROCHE
HOLDING
AG-GENUSSCHEIN.
ROG 
369  295  738  590  CHF 
SWISS
REINSURANCE
REGISTERED
SHARE
RUKN 
231  185  463  370  CHF 
RWE AG RWE 
129  104  259  207  EUR 
BANCO
SANTANDER
CENTRAL
HISPANO SA.  
SAN 
184 148 369 295 EUR 
SAP AG SAP 
501  401  1001  801  EUR 
SAINSBURY
(J) PLC (NEW) 
SBRY  81 65 163 130 GBP
SCHERING AG O.N. 
SCH 
177  142  354  283  EUR 
SWISSCOM SCMN 
413 330  825  660  CHF 
ST GOBAIN FF SGO 
106  85 211  169  EUR 
SHELL
TRNSPT&TRDG
SHEL 
131  105  263  212  GBP 
SIEMENS AG NA SIE 
141  113  281  225  EUR 
SAN PAOLO-IMI. SPI 
338 270  675  540  EUR 
SCHNEIDER
S.A. FF
SU 
126  101  253  202  EUR 
SUEZ SA SZE 
47  38  94  75  EUR 
TELEFONICA
ESP. PS
TEF 
39  31  78  62  EUR 
TELEFONICA
MOVILES S.A
TEM 
22  18  44  35  EUR 
TELECOM
ITALIA MOBILE
TIM 
138  110  275  220  EUR 

TELECOM
ITALIA
S.P.A.ORDINARY 

TIT 94  75  188  150  EUR 
TERRA NET 
TRR 6 5 13 10 EUR 
TESCO PLC   TSCO  81  65  163 130 GBP 
TIME WARNER
INC  
TWX  43  34  85  68  USD 
UBS AG
REGISTERED SHARE
UBSN  238  190  475  380  CHF 
UNICREDITO. UC  81  65  163  1300  EUR 
UNILEVER ULVR  131  105  263  210  GBP 
UNILEVER:UN UN 116  93  233  186  EUR 
VODAFONE
GROUP
VOD  38  30  75  60  GBP 
VOLKSWAGEN
AG ST
VOW  144  116  289  231  EUR 
WAL MART
STORES INC
WMT  157  126  314  251  USD 
EXXON
MOBIL CORP
XOM  121  97  243  194  USD 
ZURICH
FINANCIAL
SERVICES
ZURN  631  505  1263  1010  CHF 
Mercado Espanol
de Futuros
Finacial Futures
& Options
Exchange (MEFFRV)
       
IBEX 35
INDEX MINI
IBEX 375  300  750  600  EUR 
IBEX 35 INDEX IBEX35  3750  3000  7500  6000  EUR 
Euronext
France
(Monep/Matif)
       
CAC 40 CAC40   1406  1125  2813  2250  EUR 
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
       
NATURAL
GAS E-MINY
ENERGY
FUTURES
QG 2363  1750  4725  3500 USD 
LIGHT,
SWEET CRUDE
OIL E-MINY
ENERGY FUTURE
QM  844  625  1688  1250  USD 
Osaka
Securities
Exchange
(OSE.JPN)
       
NIKKEI 225 N225 175000  140000 3500000  280000  JPY 
Singapore
Exchange
(SGX)
      
EUROYEN
(TIBOR)
INDEX
SEY  13500  10000  27000  20000  JPY  
SGX:
NIKKEI 225
SGXNK  106250  85000  212500  170000  JPY  
SGX
MINI JGB
INDEX
SJB  54000  40000  108000  80000  JPY  
MSCI
TAIWAN
INDEX
STW  938  750  1875  1500  USD 
Sydney
Futures
Exchange
(SNFE)
       
STANDARD
AND POORS/
AUSTRALIAN
STOCK
EXCHANGE 200
INDEX
SPI 2750  2200  2750  2200  AUD 
Eurex
(SOFFEX)

         
SWISS
FEDERAL
LONG-TERM
BONDS
CONF  875  700  1750  1400  CHF 
SWISS
MARKET
INDEX
SMI  2688 2150  5375  4300  CHF 
Tokyo Stock
Exchange
(TSE.JPN)
       
JAPANESE
GOVERNMENT
BONDS
JGB  500000  400000  1000000  800000  JPY 
TOPIX INDEX   TOPX  128125  102500  256250  205000  JPY 

 

4.Общи понятия

4.1. Калкулация на маржин при новоткрити позиции: При изпълнение на заявка за изпълнение на поръчка, сумата на поръчката се отчислява от текущо разполагаемите средства само ако те са по-големи от заявената поръчка. Ако Клиента не разполага със свободни средства по-големи или равни на сумата на поръчката тя се отхвърля. Следващите изчисления се използват, за да се определят разполагаемите средства:

Свободни Средства за търговия с ценни книжа и деривати = Текуща стойност на ценните книжа и деривати и наличните парични средства със заеми /Securities equity with loan value/ – изискуемия маржин за откриване на позиция на наличните ценните книжа и деривати.

Като допълнение, всеки клиент е длъжен да държи минимум 2000 долара или доларовия еквивалент    на държаните ценни книги или реални активи, за да открие нова позиция.

4.2. Калкулация на поддържащия маржин: В реално време се следи състоянието на допълнителната ликвидност /excess liquidity/ и тя трябва да е по-голяма или равна на нула. Ако е по-малка от 0 всички или част от позициите в сметката подлежат на закриване от страна на Булброкърс. Следните изчисления се използват за определяне на допълнителната ликвидност:

Допълнителната ликвидност за ценни книжа  и деривативи = Текуща стойност на ценните книжа и деривати и наличните парични средства със заеми - изискуемия маржин подържане на позиция на наличните ценни книжа и деривати.

4.3. Калкулация на маржина в края на деня

За целите на калкулацията на маржина в края на деня е създадена специална сметка (SMA). В края на всеки американски търговски ден (15:50-16:00 ET), специалната сметка се проверява и трябва да е по-голяма или равна на нула. Ако салдото по сметката е по-малко от 0 всички или част от позициите в сметката на Клиента подлежат на закриване от страна на Булброкърс. В допълнение се забранява теглене на пари при отрицателно текущо салдо по специалната сметка. Специалната сметка се изчислява за всички финансови активи (акции и опции върху акции) независимо от страната на търговия, както следва:Специалната сметка (SMA) е равна на по-голямото от:

Специалната сметка (SMA) е равна на по-голямото от:

  • Текуща стойност на ценните книжа и деривати и наличните парични средства със заеми – изискуемия маржин откриване на позиция на наличните ценните книжа и деривати.*
  • Специалната сметка от предишния ден + изменение на парите в наличност +  изискуемия маржин откриване на позиция на наличните ценните книжа и деривати.**

*Изчислен в края на деня според регулациите за маржин в САЩ*
*Изчислен по времето на търговията, според регулациите за маржин в САЩ

4.4.Модели на маржин
Изискванията за маржин се изчисляват или на база на регулации на съответната борса, на която се търгува финансовият инструмент или на база риск.

За маржин системите, базирани на предварително определени правила, статични калкулации се прилагат към всяка позиция или предварително определени групи от позиции (стратегии). Следните инструменти са с маржин, определен на база правила:

4.4.1. Американски акции, индекси, опции и опции върху акции;
4.4.2. Канадски акции, опции върху индекси и опции върху акции;

За маржин системите, базирани на риска, борсите вземат под внимание максималния  сумарен риск за един ден за всички позиции в портфейла или всички подпортфейли (за пример всички фючърси и опции с доставка в бъдеще). Основният метод за калкулация е следния:

4.4.3. Борсата определя различни граници на движенията на цените, степени на волатилност и други направления на риска. Границите се определят на база изследвания на историческите състояния на съответния инструмент.
4.4.4. Всеки инструмент е оценен на база границите на отклонение на цените, волатилността. Резултатната матрица се доставя на Булброкърс всекидневно.
4.4.5. Булброкърс оценява портфейла или подпортфейла според матрицата и определя най-лошия сценарии, използвайки одобрените от съответната борса модели.
4.4.6. Маржинът се калкулира като разлика в текущата стойността на портфейла и стойността му при най-лошия сценарии.

Изискванията за маржин за всеки основен инструмент са обявени на сайта на съответната борса

4.6. Универсална сметка
Въпреки че универсалната сметка трябва да се разглежда като единична сметка за търговия, покриваща разходи за комисионни и абонаменти и сметка за контролни процеси, за регулаторни и други цели, при нея съществуват отделни сметки за търговия за акции и опции върху акции  и друга сметка за търговия с деривативи. Ако има дефицит по маржин в една от двете сметки парите в наличност се насочват веднага, за да запълнят дефицита. В края на деня ако има излишък по една от двете сметки той се прехвърля към другата.

4.7. Критерии и ограничения за „Day Trader” търговец
Клиенти, които извършват четири или повече сделки с ЦК (отваряне и затваряне на позиции в акции или опции в един и същи ден) в рамките на пет работни дни се считат за „Day Trader” търговци. „Day Trader” търговците са задължени да поддържат минимум 25 000 долара собствени средства (или доларов еквивалент). Поради тази причина на клиенти, които не разполагат с този минимум от собствени средства и които са сключили в рамките на пет работни дни три „Day Trades” търговски операции, присъщи на „Day Trader” търговец, ще се забрани да извършват нови поръчки. След като веднъж клиентът е попаднал в положение на „Day Trader” търговец  няма да му бъде позволено извършване на нова поръчка преди неговите собствени средства да бъдат над 25 000 долара или доларов еквивалент или да осведоми брокера, че не възнамерява да извършва търговия, присъща на „Day Trader” търговци за в бъдеще. След изпълнението на едно от тези две условия стандартните изисквания за маржин ще се върнат в сила спрямо клиента. Изисква се само една молба за промяна на статута на „Day Trader” търговец за четири или повече „Day Trade” търговски сделки  с ЦК. Ако след това системата смени статута на клиента отново на „Day Trader” търговец, той трябва да осигури собствени средства по сметката си в размер над 25 000 долара или доларов еквивалент. Клиенти, които никога не са попадали в графа „Day Trader” търговец са длъжни да спазват стандартните изисквания за маржин.

Упражняване на опция или прехвърлянето й се счита за „day trade” търговска операция. Упражняването или прехвърлянето на фючърс върху индивидуална акция, падежиране, упражняване или прехвърляне на опция не се счита за търговска операция „day trade”.

4.8. Покрити кол и пут опции
Къса опция и позиция в акции, държана да покрие задължението при упражняване на опционният контракт

4.9. Кол/Пут спред
Дълга и къса позиция на еднакъв брой кол/пут опции с еднакъв базов инструмент(и същия мултипликатор) ако дългата позиция изтича с или след късата позиция.

4.10.Collar
Дълга пут опция , дълга позиция в базовия актив и покритие с къса кол опция. Трябва да са с еднаква валидност, еднакъв тип( и мултипликатор) и цената на упражняване при пут опцията да е по ниска от тази при кол опцията.

4.11.Купен/продаден „Straddle”
Покупка/продажба на кол и пут.

4.12.Дълга „Butterfly
Две къси опции от една серия (клас, мултипликатор, цена на упражняване, и валидност), компенсирани от една дълга опция от същия тип (пут или кол) с по-висока цена на упражняване и една дълга опция от същия тип с по-ниска цена на упражняване. Всички компоненти трябва да имат един и същ период на валидност, един и същ базов инструмент, и интервалите между цените на упражняване трябва да бъдат еднакви.

4.13.Къса пут/кол „Butterfly
Две дълги пут/кол опции от една серия, покрити с една пут/кол опция с по-висока цена на упражняване и една къса пут/кол опция с по-ниска цена на упражняване. Всички опции трябва да имат една и съща валидност, базов инструмент, както и разликите между цените на упражняване да бъдат еднакви.

4.14.Дълъг/къс „Box” Спред
Дълга кол и къса пут опции с еднаква цена на упражняване(страна на покупката), съчетана с дълга пут и къса кол с еднаква цена на упражняване(страна на продажба). Цената упражняване на страната на покупката е по-ниска/по-висока от цената на упражняване на страната на продажбата. Всички опции трябва да са с еднаква валидност и базов инструмент(и мултипликатор).

4.15. Конверсия
Дълга пут и дълга позиция в базовия актив с къса кол опция. Двете опции трябва да са с еднаква валидност, базов актив(мултипликатор) и цена на упражняване.

4.16.Обратна Конверсия
Дълга кол и дълга позиция в базовия актив с къса пут. Пут и кол опциите трябва да имат еднаква валидност, базов актив(мултипликатор) и цена на упражняване.

4.18. Central European Time (CET)
Българско време минус 1 час.

4.19. Eastern Time (ET)
Българско време минус 7 часа.

4.20. Greenwich Mean Time (GMT)
Българско време минус 2 часа.

4.21. Sydney Time
Българско време плюс 8 часа.

4.22. Hong Kong Time (HKT)
Българско време плюс 6 часа.

4.23. Japan Time
Българско време плюс 7 часа.

4.24. Singapore Time
Българско време плюс 6 часа.