Условия за търговия Forex

FOREX без комисиони

Минимална сума за откриване на сметка за реална търговия
USD USD     100 (сто щатски долара)
EUR EUR     100 (сто евро)
BGN BGN    200 (двеста български лева)

 

Лотове за търговия
Минимален лот Максимален обем на сделка Стойност на 1 лот Стъпка на търговия
0.01 лот 10 лота 100 000 единици базова валута 0.01 лот 

 

Гаранционен депозит
(margin)

Дефицит по гаранционната сума
(margin call)

Служебно затваряне на позициите
(Stop out)

- мин. 0,5% от стойността на отворените позиции (1:200);* при достигане на 50% от необходимия за отворените позиции гаранционния депозит при достигане на 20% от необходимия за отворените позиции гаранционния депозит
- мин. 1% от стойността на отворените позиции (1:100);*    
- мин. 2% от стойността на отворените позиции (1:50);    
- мин. 3% от стойността на отворените позиции (1:33).    Уважаеми Клиенти,

Във връзка с установената трайна практика за повишение на маржин изискванията при доставчиците на ликвидност и интербанк пазара, “Булброкърс” ЕАД увеличава маржин изискванията за сметки* с текущ баланс над 100 000 евро** до 1% (ливъридж 1:100).

Актуалните изисквания за маржин влизат в сила от 00:00 ч. на 01.09.2016 г.

Моля имайте предвид горното условие при управление на вашите сметки за търговия.


* За свързани сметки Булброкърс ЕАД си запазва правото да сумира балансите по отделните сметки с оглед прилагането на ограничението.
** За сметки в другите предлагани базови валути изискването е съответно 100 000 долара и 200 000 лева.

Валутни двойки

Инструмент Спред  Суапиране на отворените позиции*
    къса позиция дълга позиция
AUD/BGN 15 -1.3 0.6
AUD/CHF 10 -0.8 0.31
AUD/JPY  6 -0.85 0.35
AUD/USD  3 -0.45 0.20
BGN/JPY 10
-0.42 0.01
CAD/BGN  10 -0.5 0.01
CAD/CHF 8 -0.45 0.01
CHF/BGN 10 0.01 -0.55
CHF/JPY 5 -0.27
0.01
EUR/AUD 9 0.6
-1.3
EUR/CAD 8 0.01
-0.5
EUR/CHF 3 -0.2 -0.05
EUR/GBP 3 0.01 -0.29
EUR/JPY 3 -0.42 0.01
EUR/USD 2 0.15
-0.29
GBP/AUD 15 0.5
-1.45
GBP/BGN 15 -0.65
0.01
GBP/CAD 15 0.01
-0.71
GBP/CHF 7 -0.55 0.01
GBP/JPY 7 -0.45 0.01
GBP/USD 4 -0.17 -0.20
NZD/USD 4 -0.65 0.4
USD/BGN 5 0.01 -0.21
USD/CAD 4 -0.1
-0.25
USD/CHF 3 -0.21 0.01
USD/JPY 3 -0.29 0.01


*Суап се начислява по отворени позиции пренесени за следващия работен ден. Размера на суап-а се определя в пипове. Определя се на база разликата в лихвените проценти в различните валути, както и вида отворена позиция.

AUD/BGN 15 -1.90 0.90
AUD/CHF 10 -1.72 0.72
AUD/JPY  6 -1.64 0.64
AUD/USD  3 -1.62 1.02
BGN/JPY 4 -0.49 0.01
CAD/BGN  10 0.01 -0.38
CAD/CHF 8 -0.53 0.01
CHF/BGN 10 0.16 -0.76
CHF/JPY 5 0.01
-0.20
EUR/AUD 9 0.87
-1.87
EUR/CAD 8 -0.28 0.01
EUR/CHF 3 -0.69 0.09
EUR/GBP 3 -0.43 0.01
EUR/JPY 3 -0.76 0.01
EUR/USD 2 -0.59 0.19
GBP/AUD 15 1.51
-2.01
GBP/BGN 15 0.01 -1.32
GBP/CAD 10 0.01
-0.84
GBP/CHF 7 -1.22 0.01
GBP/JPY 7 -1.21 0.01
GBP/USD 4 -0.80 0.01
NZD/USD 4 -1.01 -0.19
USD/BGN 5 0.11
-0.61
USD/CAD 4 0.01 -0.45
USD/CHF 3 -0.33 0.01
USD/JPY 3 -0.33 0.01