Примери на изчисление на комисионите в Trader Workstation

Няколко примера, за изясняване на комисионите в Trader Workstation.

Пример 1:

Купуваме 100 акции на компания “C”, при цена 31,00$.
Сключваме сделката на NYSE (New York Stock Exchange - USA).
Според тарифата комисионата е 0,015$ на акция, но минимум 3$.
Следователно:
100 акции * 0,015$ = 1.5$ e комисионата, но сумата е под минималната.
За това нашата комисиона по операцията е 3$.

Пример 2:

Продаваме 5000 акции на компания “ЕK”, при цена 0,70$.
Сключваме сделката на NYSE (New York Stock Exchange - USA).
Комисионната е 0,015$ на акция, но максимум 1,5% от търгуваната стойност.
Следователно:
нормалната комисиона ще е 5000 акции * 0,015$ = 75 $,
но максималната комисиона е 5000 акции * 0,70$ * 1.5% = 52.50$
За това нашата комисионна ще е 52,50$.

Пример 3:

Купуваме 60 000 акции на компания “UCG”, при цена 3 евро за акция.
Компанията е италианска и сделката е сключена на Borsa Italianа (IDEM).
Комисионата е 0,15% от сделката, но максимум 43,50 евро.
Следователно:
60 000 акции * 3 евро * 0,15% = 270 евро, която стойност е над максималната.
За това нашата комисиона остава 43,50 евро.

Пример 4:

Искаме да купим 5 call опции  на компания “BAC”, като премията е 0,41$.
Опциите на тази компания се търгуват на AMEX (American Stock Exchange).
Комисионата е 1,4$ на контракт, но минимум 2$.
(но има допълнително борсова и регулаторна такса)
Следователно:
5 контракта * 1,40$ = 7.00$ (другите 2 такси в примера са допълнително 0,25$).
За това нашата комисиона ще е общо 7,25$.

Пример 5:

Откриваме дълга позиция на EURUSD в размер на 30 000 евро.
Комисионата е 0,00004 ( тоест 0,4 пипса), но минимум 5 единици в базовата валута.
Следователно:
30 000 * 0.00004 = 1.2$, което е под минимална такса от 5$.
За това нашата комисиона ще е 5$.