Форекс Новини и анализи

Информация за клиентите на Булброкърс

11 август 2021

„Във връзка с изпълнение на нормативно установените задължения за идентификация и актуализиране на клиентските данни съгласно действащото законодателство, Ви уведомяваме, че въз основа на решение на СД на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД, всички правоотношения с клиенти, които към 31.07.2021 г. нямат активи при ИП (парични средства и/или финансови инструменти), ще бъдат служебно прекратени. Всички лица, които желаят да бъдат клиенти на ИП БУЛБРОКЪРС, следва да се идентифицират и представят необходимите документи съгласно действащата процедура на ИП, като за целта се свържат с офиса на посредника както следва: Гр. София 1000, бул. Цар Освободител № 14, етаж партер Тел. 02 4893 799 e-mail: [email protected]