Форекс Новини и анализи

Уведомление за поверителност до клиентите на "Булброкърс" ЕАД 25 Май 2018

Настоящото уведомление е част от усилията на “Булброкърс” ЕАД да приведе дейността си в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). С товa съобщение Ви уведомяваме, че Ваши лични данни се намират във вътрешните системи на “Булброкърс” ЕАД във връзка с текущи договорни взаимоотношения с Вас или такива, които вече са прекратени, но данните Ви се съхраняват в рамките на нормативно установените срокове за съхраняване на клиентски данни за целите на регулаторен надзор и отчетност. „Булброкърс“ ЕАД е администратор на Вашите лични данни и в качеството си на такъв няма да продава Вашите данни на трети страни, включително и за маркетингови цели.