Форекс Новини и анализи

Информация относно политика за ангажираност на ИП 29 Септември 2020

Относно: предоставяне на мотиви по чл. 74А, ал. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти за решение да не се приема политика за ангажираност на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД във връзка с чл. 75А, ал. 1 от същия закон