Икономически календар

Дата | Час | Държава Икономически индикатори Прогноза Предишна ст.
07.07.2014 | 17:00 | CA Индекс на бизнес активността на IVEY Юни 51.3 48.2
07.07.2014 | 15:30 | CA Разрешителни за строеж Май м/м 3.1% 1.1%
07.07.2014 | 11:30 | EZ Индекс на инвеститорското доверие на Sentix Юли 7.5 8.5
07.07.2014 | 10:00 | ES Индустриално производство Май г/г - 4.1%
07.07.2014 | 08:45 | CH Равнище на безработица Юни 3.2% 3.2%
07.07.2014 | 08:00 | JP Прогнозен индекс на водещите индикатори Май (П) 106.0% 106.5%
07.07.2014 | 08:00 | JP Прогнозен индекс на съвпадащите индикатори Май (П) - 111.1
07.07.2014 | 02:30 | AU Индекс на бизнес активността в строителния сектор Юни - 46.7