Stock exchanges News and analyses

Задължителен LEI код за юридически лица

01 november 2017

Уважаеми клиенти, Във връзка с прилагането на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (МIFID II) и Регламент (ЕC) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012 (MiFIR) и на свързаните с тях делегирани актове, европейски и национални нормативни документи, считано от 03.01.2018 г., всички юридически лица, които желаят да сключват сделки с финансови инструменти, следва да разполагат с идентификационен код за юридическо лице (LEI code).

В тази връзка, моля да ни предоставите LEI код-а на Вашето дружество в срок до 15.12.2017 г., за да можете при желание ефективно да търгувате с финансови инструменти съобразно приложимите регулации в сила от 03.01.2018 г.*

LEI кодът може да ни изпратите по електронна поща на адрес [email protected], като приложите print-screen на кода или да ни го предоставите на място в офиса на БУЛБРОКЪРС ЕАД, гр. София, ул. Кракра № 18.

Информация за процедурата по издаване на LEI код  и акредитираните оперативни единици – издатели можете да намерите на интернет страниците на ROC (Regulatory Oversight Committee) на адрес https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf и на Global LEI Foundation чрез следния линк https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations  

За Ваше улеснение Ви изпращаме информация за актуалната оферта за издаване на LEI код от EQS Group AG в партньорство с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), от която при желание можете да се възползвате.

* Съгласно регулаторните изисквания от 03.01.2018 г. ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД не може да предоставя инвестиционни услуги на юридически лица без наличието на LEI код. Всички подадени поръчки и нареждания от такива клиенти няма да бъдат изпълнявани.

 

 

*Следват необходимите за целта документи: EQS, текст на пълномощно, оферта EQS, Manager EQS