Java ME

MobileTWS за Java ME

От 1 октомври 2013 мобилната версия на Trader Worskation за Java MЕ няма да бъде поддържана. Препоръчваме ви, ако в момента използвате тази версия на мобиланата платформа, да преминете към някоя от другите TWS мобилни платформи. Ще намерите повече информация за тях тук: http://bulbrokers.com/bg/online-trade/trader-workstation/tws-mobilni-versii/