2017

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Неохим АД

На 23.11.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG11NEDIAT11 / 3NB

Емитент: Неохим АД

Брой: 169

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  23.11.2017г., 13:55

На 23.11.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG11NEDIAT11 / 3NB

Емитент: Неохим АД

Брой: 168

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  23.11.2017г., 13:55


 
 
 
 
 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД 

На 16.10.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 866 080

Единична цена: 0,353 BGN

Валута на сделката: BGN

 

Дата и час на сключване:  16.10.2017г., 16:53

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД 

На 16.10.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 1 887 683

Единична цена: 0,353 BGN

Валута на сделката: BGN

 

Дата и час на сключване:  16.10.2017г., 16:52

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД 

На 16.10.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 2 454 356

Единична цена: 0,353 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  16.10.2017г., 16:51


 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

На 16.10.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 1 036 919

Единична цена: 0,17 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  16.10.2017г., 16:51

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно

  СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

На 11.10.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: обратна репо сделка.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 1 228 811

Единична цена: 0,213 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  11.10.2017г., 14:02


 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Централен регистър на компенс. инстр.

На 05.10.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство.

Вид финансови инструменти: Компенсационни бонове

Емисия:BG91PKBON071

Емитент: Централен регистър на компенс. инстр.

Брой: 16000

Дата и час на сключване:  05.10.2017г., 13:25

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Централен регистър на компенс. инстр.

На 02.10.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство.

Вид финансови инструменти: Компенсационни бонове

Емисия:BG91PKBON071

Емитент: Централен регистър на компенс. инстр.

Брой: 465

Дата и час на сключване:  02.10.2017г., 16:40

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Централен регистър на компенс. инстр.

На 02.10.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство.

Вид финансови инструменти: Компенсационни бонове

Емисия:BG91PKBON071

Емитент: Централен регистър на компенс. инстр.

Брой: 1782

Дата и час на сключване:  02.10.2017г., 16:31

 


 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно ДЕМЕА ИНВЕСТ АД

На 30.08.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100011177

Емитент: ДЕМЕА ИНВЕСТ АД

Брой: 52569

Единична цена: 7.0577 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  30.08.2017г., 15:08


 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

На 22.08.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 1036919

Единична цена: 0,318 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  22.08.2017г., 16:19

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Неохим АД

На 04.07.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG11NEDIAT11 / 3NB

Емитент: Неохим АД

Брой: 25

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  04.07.2017г., 12:29

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

На 30.06.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 200 000

Единична цена: 0,26 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  30.06.2017г., 14:25.

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

На 30.06.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 100 000

Единична цена: 0,26 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  30.06.2017г., 14:26

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

На 30.06.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 100 000

Единична цена: 0,26 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  30.06.2017г., 14:27

 

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

 

На 09.06.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: покупко-продажба по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109 / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 3 420 000

Единична цена: 0,5131 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  09.06.2017г., 14:00

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

На 22.05.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: възстановяване на обезпечение по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109  / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 43 810

Единична цена: 0,001 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване: 22.05.2017г., 14:36ч

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Централна кооперативна банка АД

На 22.05.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: възстановяване на обезпечение по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100014973  / 4CF

Емитент: Централна кооперативна банка АД

Брой: 8 000

Единична цена: 0,001 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  22.05.2017г., 14:36

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно ЕНЕМОНА АД

На 22.05.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: възстановяване на обезпечение по договор.

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100042073  / E4A

Емитент: ЕНЕМОНА АД

Брой: 3 000

Единична цена: 0,001 BGN

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване:  22.05.2017г., 14:37

 

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

  На 18.04.2017г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: крос клиенти

  Вид финансови инструменти: акции
  Емисия: BG1100003109  / 0S8
  Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
  Брой: 30 000
  Единична цена: 0.333
  Стойност на сделката: BGN 10 000.00
  Валута на сделката: BGN
  Дата и час на сключване: 18.04.2017, 10:00ч.

 

 • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС

На 05.04.2017г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство.

 

Вид финансови инструменти: дялове

Емисия: BG9000014068 

Емитент: ДФ АЛФА SOFIX ИНДЕКС

Брой: 4 839.0999

Дата и час на сключване: 05.04.2017, 13:47ч • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ

На 05.04.2017г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство.

Вид финансови инструменти: дялове

Емисия: BG9000009068 

Емитент: ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ

Брой: 7 187.4491

Дата и час на сключване: 05.04.2017, 13:46ч.  • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Фаворит Холд АД

На 05.04.2017г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство. 

Вид финансови инструменти: акции
Емисия: BG1100035986  / 6A9
Емитент: Фаворит Холд АД
Брой: 15
Дата и час на сключване: 05.04.2017, 13:48ч. • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно "ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД


На 05.04.2017г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: наследство. 

Вид финансови инструменти: акции
Емисия: BG1100008983  / 4HS
Емитент: "ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД
Брой: 30
Дата и час на сключване: 05.04.2017, 13:48ч. 

  • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Алкомет АД

На 28.02.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: репо сделка 

Вид финансови инструменти: акции
Емисия: BG11ALSUAT14 / 6AM 
Емитент: Алкомет АД 
Брой: 2882
Единична цена: 2.342 BGN 
Валута на сделката: BGN 
Дата и час на сключване: сделка № 152101 от  28.02.2017 г., 08:00 ч. • Информация по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ относно Актив Пропъртис АДСИЦ

На 10.03.2017 г., чрез БУЛБРОКЪРС, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е сключена следната сделка: репо сделка

Вид финансови инструменти: акции
Емисия: BG1100003059 /5AX
Емитент: Актив Пропъртис АДСИЦ
Брой: 3879
Единична цена: 1.254 BGN
Валута на сделката: BGN 
Дата и час на сключване: сделка № 151872 от  10.03.2017 г., 08:30 ч.