Информация относно сделки по приемане на Търгово предложение

На 9.10.2018 г., чрез ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е подадена регистрация на сделка между акционери в “Завод за хартия-Белово АД”,  подали заявки за приемане на търгово предложение и търговия предложител PABOLUX S.A както следва:

Вид финансови инструменти: акции

Емисия:  / 58B

Емитент: “Завод за хартия-Белово АД”

Брой: 6000

Единична цена: 2.25 BGN

Валута на сделката: BGN

Обща стойност: 13500.00

Упълномощен инвестиционен посредник по търговото предложение е „ЕЛАНА Трейдинг” АД.

Дата и час на сключване и сетълмент: Посочената по-горе информация е относно сетълмент по сключени сделки с акции на “Завод за хартия-Белово АД”, в резултат на прието търгово предложение, отправено от PABOLUX S.A до останалите акционери. Търговото предложение е публикувано на 04.10.2018 г., със срок за приемане на търговото предложение от 04.10.2018 до 01.10.2018 г. Информацията съдържа данни за общия обем на сделките, реализирани въз основа на подадени заявки за приемане на търговото предложение в периода за приемане, с приключил сетълмент на 09.10.2018 г. 17.00 ч.

 

Дата на публикуване на информацията: 09.10.2018 г., 17:01 ч.

 

 

На 28.05.2018 г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е подадена регистрация на следните сделки, сключени между търговия предложител „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД и акционерите в СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД, подали заявки за приемане на търговото предложение както следва:

 

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109  / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 3500

Единична цена: 0.78 BGN

Валута на сделката: BGN

Обща стойност: 2730.00

Дата и час на сключване и сетълмент: Посочената по-горе информация е относно сетълмент по сключени сделки с акции на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД в резултат на прието търгово предложение, отправено от акционер „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД до останалите акционери. Търговото предложение е публикувано на 05.01.2018 г., със срок за приемане на търговото предложение от 06.01.2018 до 02.02.2018 г. Информацията съдържа данни за общия обем на сделките, реализирани въз основа на подадени заявки за приемане на търговото предложение в периода за приемане, с приключил сетълмент на 28.05.2018 г. 17,00 ч.

 

Дата на публикуване на информацията: 28.05.2018 г., 17:01 ч. 

 

На 07.03.2018 г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е подадена регистрация на следните сделки, сключени между търговия предложител „Целулоза и хартия - 97” АД и акционерите в „Институт по целулоза и хартия” АД , подали заявки за приемане на търговото предложение както следва:

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG11INSOIT14  / 4PB

Емитент: „Институт по целулоза и хартия” АД

Брой: 100

Единична цена: 116.76 BGN

Валута на сделката: BGN

Обща стойност: 11 676.00

Дата и час на сключване и сетълмент: Посочената по-горе информация е относно сетълмент по сключени сделки с акции на „Институт по целулоза и хартия” АД в резултат на прието търгово предложение, отправено от акционер „Целулоза и хартия - 97” АД  до останалите акционери. Търговото предложение е публикувано на 05.01.2018 г., със срок за приемане на търговото предложение от 07.02.2018 до 06.03.2018 г. Информацията съдържа данни за общия обем на сделките, реализирани въз основа на подадени заявки за приемане на търговото предложение в периода за приемане, с приключил сетълмент на 07.03.2018 г. 15,00 ч.

Дата на публикуване на информацията: 07.03.2018 г., 15:10 ч. 

 

 

На 16.02.2018 г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е подадена регистрация на следните сделки, сключени между търговия предложител „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД и акционерите в СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД, подали заявки за приемане на търговото предложение както следва:

 

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109  / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 650

Единична цена: 0.78 BGN

Валута на сделката: BGN

Обща стойност: 507.00

Дата и час на сключване и сетълмент: Посочената по-горе информация е относно сетълмент по сключени сделки с акции на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД в резултат на прието търгово предложение, отправено от акционер „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД до останалите акционери. Търговото предложение е публикувано на 05.01.2018 г., със срок за приемане на търговото предложение от 06.01.2018 до 02.02.2018 г. Информацията съдържа данни за общия обем на сделките, реализирани въз основа на подадени заявки за приемане на търговото предложение в периода за приемане, с приключил сетълмент на 16.02.2018 г. 17,00 ч.

 

Дата на публикуване на информацията: 16.02.2018 г., 16:01 ч. 

 

На 15.02.2018 г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е подадена регистрация на следните сделки, сключени между търговия предложител „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД и акционерите в СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД, подали заявки за приемане на търговото предложение както следва:

 

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109  / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 278 400

Единична цена: 0.78 BGN

Валута на сделката: BGN

Обща стойност: 217 152.00

Дата и час на сключване и сетълмент: Посочената по-горе информация е относно сетълмент по сключени сделки с акции на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД в резултат на прието търгово предложение, отправено от акционер „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД до останалите акционери. Търговото предложение е публикувано на 05.01.2018 г., със срок за приемане на търговото предложение от 06.01.2018 до 02.02.2018 г. Информацията съдържа данни за общия обем на сделките, реализирани въз основа на подадени заявки за приемане на търговото предложение в периода за приемане, с приключил сетълмент на 15.02.2018 г. 17,00 ч.

 

Дата на публикуване на информацията: 15.02.2018 г., 17:01 ч. 

 

На 14.02.2018 г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е подадена регистрация на следните сделки, сключени между търговия предложител „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД и акционерите в СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД, подали заявки за приемане на търговото предложение както следва:

 

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109  / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 126 190

Единична цена: 0.78 BGN

Валута на сделката: BGN

Обща стойност: 98 428.20

Дата и час на сключване и сетълмент: Посочената по-горе информация е относно сетълмент по сключени сделки с акции на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД в резултат на прието търгово предложение, отправено от акционер „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД до останалите акционери. Търговото предложение е публикувано на 05.01.2018 г., със срок за приемане на търговото предложение от 06.01.2018 до 02.02.2018 г. Информацията съдържа данни за общия обем на сделките, реализирани въз основа на подадени заявки за приемане на търговото предложение в периода за приемане, с приключил сетълмент на 14.02.2018 г. 17,00 ч.

 

Дата на публикуване на информацията: 14.02.2018 г., 17:01 ч. 

 

На 13.02.2018 г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е подадена регистрация на следните сделки, сключени между търговия предложител „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД и акционерите в СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД, подали заявки за приемане на търговото предложение както следва:

 

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109  / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 106 895

Единична цена: 0.78 BGN

Валута на сделката: BGN

Обща стойност: 83 378.10

Дата и час на сключване и сетълмент: Посочената по-горе информация е относно сетълмент по сключени сделки с акции на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД в резултат на прието търгово предложение, отправено от акционер „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД до останалите акционери. Търговото предложение е публикувано на 05.01.2018 г., със срок за приемане на търговото предложение от 06.01.2018 до 02.02.2018 г. Информацията съдържа данни за общия обем на сделките, реализирани въз основа на подадени заявки за приемане на търговото предложение в периода за приемане, с приключил сетълмент на 13.02.2018 г. 17,00 ч.

 

Дата на публикуване на информацията: 13.02.2018 г., 17:01 ч. 

 

 

На 12.02.2018 г., чрез БУЛБРОКЪРС ЕАД, извън регулиран пазар и многостранна система за търговия е подадена регистрация на следните сделки, сключени между търговия предложител „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД и акционерите в СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД, подали заявки за приемане на търговото предложение както следва:

 

Вид финансови инструменти: акции

Емисия: BG1100003109  / 0S8

Емитент: СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД

Брой: 1039487

Единична цена: 0.78 BGN

Валута на сделката: BGN

Обща стойност: 810799.86

Дата и час на сключване и сетълмент: Посочената по-горе информация е относно сетълмент по сключени сделки с акции на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД в резултат на прието търгово предложение, отправено от акционер „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД до останалите акционери. Търговото предложение е публикувано на 05.01.2018 г., със срок за приемане на търговото предложение от 06.01.2018 до 02.02.2018 г. Информацията съдържа данни за общия обем на сделките, реализирани въз основа на подадени заявки за приемане на търговото предложение в периода за приемане, с приключил сетълмент на 12.02.2018 г. 17,00 ч.

 

Дата на публикуване на информацията: 12.02.2018 г., 17:01 ч.