Борси Новини и анализи

Уведомление относно прекратяване поддръжката на COBOS

19 юни 2019

Уважаеми клиенти, С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че считано от 24.06.2019 г. с миграцията към Xetra T7 като платформа за търговия на Българска фондова борса се прекратява експлоатацията на Client Order-Book Online System (COBOS. В съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 4 от Договора за абонат на COBOS, същият ще бъде прекратен и ще бъде преустановено функционирането на системата COBOS за клиентите на БУЛБРОКЪРС. Всички съществуващи ордери ще бъдат автоматично изтрити на 21.06.2019, след края на борсовата сесия.

Борсата ще възстанови пропорционално платената такса, в зависимост от оставащия период до изтичане на валидността на активните към 24.06.2019 г. сертификати. След стартирането на Xetra T7 на 24.06.2019, в най-кратък срок ще бъдете уведомени за начина, по който ще бъдат възстановени съответните суми. За в бъдеще клиентите на БУЛБРОКЪРС ще могат да търгуват с инструменти на Българска фондова борса чрез професионалната платформа за търговия - BG TRADER. Повече за платформата може да видите на интернет страницата на БУЛБРОКЪРС. Очаквайте допълнителна информация за начина, по който ще можете да станете абонат на платформата. При въпроси, можете да се свържете с нас на адрес: гр. София 1504, ул. Кракра № 18, тел +359 2 4893 799, +359 2 4893 715, +359886423400, e-mail: [email protected].

От екипът на Булброкърс