УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Работата на финансовите пазари е невъзможна без ефективна програма за разпределение на средствата. Ефективното управление на капитала позволява на трейдъра да се „задържи” на пазара с маржин търговия. Само поддържайки равно съотношение между сумата на печалбите и сумата на загубите в баланса на една средна сделка, търговецът получава възможност да работи с парични средства, а не да играе.

Общи принципи и правила за управление на капитала

1. Общата сума на вложените средства не трябва да надвишава  50% от общия капитал. 

Този принцип установява правила за разпределение на маржина между откритите позиции: размерът на задължителния резерв за използване в нестандартни ситуации и за продължаване на нормалната работа не трябва да е по-малък от половината от общия капитал. Въпреки, че много аналитици смятат, че процентът на вложените средства трябва да бъде още по-малък: 5 – 30%.

 


 

2. Общата сума на средствата, вложени на един пазар, не може да превишава 10% -15% от общия капитал. 

В този случай инвеститорът е застрахован от влагане на извънредни средства в една сделка, която може да го доведе до фалит.

 


 

3. Нормата за риск за всеки пазар, на който клиентът влага свои средства, не трябва да превишава 5% от общата сума на капитала му. 

По този начин, ако сделката се окаже губеща, трейдърът е готов да загуби не повече от 5% от общата сума на средствата си. Някои аналитици смятат, че цифрата трябва да е дори 1,5-2%.

 


 

4. Общата сума гарантиращия депозит, внесен при отваряне на позиция на една група пазари, трябва да съдържа не повече от 20% - 25% от общия капитал. 

Пазарите, включени в една група, се движат повече или по-малко едновременно. Откриването на крупни позиции на всеки пазар от групата нарушава принципа на диверсификация, затова към разпределението на средствата на сходни пазари трябва да се отнасяте много внимателно. Никога не трябва да се пренебрегва важното правило за оптимално разпределение на средствата – задължително трябва да бъдат диверсифицирани. Собственият капитал трябва да се разпредели така, че загуба от една крупна сделка да не разори трейдъра, а по възможност, да се компенсира с печалбата от други.

При работата на FOREX може да се разделят четири основни пазара, в които поведението на валутните курсове е достатъчно сходно: доларова зона, стерлингова зона, йенова зона и еврозона. 

 


 

5. Определяне степен на диверсификация на портфейла. 

Диверсификацията е един от начините за защита на капитала. Винаги е необходим разумен компромис между диверсификацията и концентрацията. Повече или по-малко надеждно разпределение на средствата може да се постигне, откривайки позиции едновременно на четири-шест пазара от различни групи - не повече. Колкото повече стойности на отрицателни корелации, съществуват между пазарите, толкова повече е диверсификацията на вложените средства.

 


 

6. Определяне съотношението на възможните печалби и загуби. 

За всяка потенциална сделка се определя норма на печалба. Тя трябва да бъде предварително балансирана с потенциалните загуби в случай, че пазарът тръгне в нежелано направление. Обикновено това съотношение се установява като 3 към 1. В противен случай трябва да се откажем от влизане на пазара. Например, ако трейдърът предвижда риск от сделки $100, то потенциалната печалба трябва да бъде $300. 

 


 

7. Търговия с няколко позиции

Влизайки на пазара с няколко позиции, трейдърът трябва да ги раздели на трендови и търговски позиции. 

Трендовите позиции се изпълняват с достатъчно либерални стоп-поръчки, които позволяват запазване на тези позиции даже в условия на консолидация и промяна на цената. Именно тези позиции дават на трейдъра възможност да получи най-голяма печалба. 

Търговските позиции са предназначени за краткосрочна търговия и ограничени с достатъчно жестоки стоп-поръчки. Вследствие на това при достигане на определено ниво на цената те се затварят, а при възобновяване на тенденцията се възстановяват. 

 


 

8. Консервативен и агресивен подход към търговията

Повечето аналитици предпочитат консервативния подход. Например, Тевълс, Харлоу и Стоун в своята книга "Играта на пазара на фючърси върху стоки" пишат: "...трейдърът, имащ по-лоши възможности да спечели, придържайки се към консервативния стил на търговия, всъщност, скоро ще се сдобие с по-дълготраен успех, отколкото трейдъра, разполагащ с по-големи възможности за печалба, но играещ агресивно". 

Към това мнение се придържа и Мърфи: "...консервативните играчи в края на краищата действително побеждават. Агресивно играе трейдърът, желаещ да забогатее бързо. Тези приходи са действително значителни, но само докато пазарът се движи в благоприятната за него посока. Когато положението на пазара се промени, агресивната стратегия обикновено води до крах".

 


 

9. Правила за откриване на позиция: 

а) откривайте само при наличие на един основен и не по-малко от един допълнителен сигнал; 

б) при отварянето задължително предварително формулирайте и запишете: 

 • цената при влизане на пазара;
 • цената, по която се затваря печелившата позиция;
 • цената, по която се затваря губещата позиция;
 • времето "на живот" на отворената позиция.

в) внимателно и за кратко време отваряйте срещу тренда; 

 


 

10. Правила за поддръжка на позицията и частично затваряне за определеното време: 

а) поддържайте позицията само, ако анализът подтвърждава направените предварително изводи; 

б) частично затваряйте: 

 • при загуби, по-големи от предвидените;
 • ако цената е достигнала предвиденото ниво за получаване на печалба.

в) изчакайте: 

 • при загуби, по-малки от предвидените;
 • ако цената остава на това ниво;
 • ако цената не е достигнала предвиденото ниво за получаване на печалба;

 


 

11. Правила за затваряне на позиция: 

 • при изтичане на разчетеното време;
 • при получаване на предвидената печалба;
 • при получаване на предвидената загуба;
 • при достигане на максимална печалба.

 


 

Методи за управление

Управлението на капитала може да се прилага от всички инвеститори. Но за да използва то ефективно, спекулантът трябва да има точни и ясни правила за откриване и закриване на позиции, а също и резултати от тестването на дадените правила и история на цените – печалби и загуби.

Въпреки че някои търговци пренебрегват подобни системи, повечето пазарни участници в днешно време прилагат някои основни системи и подходи. Владеенето на правилно тествана система дава увереност, че инвеститорът ще получава стабилни, в пределите на статистическите граници, резултати. Именно в тези статистически граници е възможно ефективно и квалифицирано управление на сметката. Основният способ, с помощта на който спекулантите се учат да определят тези статистически граници, е множеството тествани сделки. Когато разполагате със система за търговия, с която участвате уверено, настъпва подходящия момент, в който да изследвате как управлението на капитала може да помогне да се подобрят резултатите на системата.   

По-долу са разгледани ключовите моменти в търговията: как правилно да рискувате вашите пари, изхождайки от наличната система за търговия за получаване на максимална печалба и как да избегнете най-типичните грешки в тази област. 

Процесът на прилагане на правилен подход за управление на капитала се състои от малки, но много важни етапи (подредени са по реда на тяхната важност): 

 

 • Отсъствие на метод за управление на капитала – разпространен маниер на търговия, който се състои в това да се влиза в пазара с един контракт всеки път, когато системата подаде сигнал за вход.
 • Множествени контракти –подобна на предхождащата методика, но разликата се състои в това, че инвеститорите откриват няколко позиции. 
 • Фиксирана сума, подложена на риск – чрез тази методика, инвеститорите решават каква сума могат да рискуват след всеки сигнал за откриване на позиция. Например, финансовият мениджър може да избере риск до, но не повече от 1000$ на всеки сигнал за търговия.
 • Фиксиран процент на капитала – инвеститорите определят какъв процент от стойността на сметката могат да рискуват при всеки сигнал за търговия. Например, финансовият мениджър може да избере риск до 5%, но не повече, от цялата сметка при всеки сигнал за търговия.
 • Съгласуване на печеливши и губещи позиции – или „построяване на пирамида”( нагоре или надолу). По тази методика инвеститорите определят обема на търговия след успешно спечелени или губещи сделки. Например, след губеща сделка, те могат да решат да удвоят обема на търговия при следващия сигнал, за да компенсират загубите.


Прилагане на оптимизации – при повечето методи за управление на капитала е възможно намирането на оптимални стойности. Познаването на тези стойности е много важно за участниците на пазара. Но твърде много инвеститори очакват от своите системи в бъдеще такава доходност, каквато тя е показвала в "оптималното" минало. Оптималните стойности са важни за спекулантите поради това, че дават приблизителна представа за това, какви те {тези стойности} трябва да бъдат.


Forex academy logo