ТРИКОВЕ И СЪВЕТИ

Общата сума на вложените средства не трябва да надвишава 50% от общия капитал.


Определяйте норма на печалба за всяка потенциална сделка. Тя трябва да бъде предварително балансирана с потенциалните загуби в случай, че пазарът тръгне в нежелано направление. Обикновено това съотношение се установява като 3 към 1. В противен случай трябва да се откажем от влизане на пазара. Например, ако трейдърът предвижда риск от сделки $100, то потенциалната печалба трябва да бъде $300.


Движете се от по-простото към по-сложното, т.е в началото изберете само един инструмент за търговия, а по-късно преминете към други.


Използвайте Stop Loss, за да ограничите възможната загуба по всички отворени позиции.


Спирайте загубите навреме – всеки трейдър знае, колко е важно бързо да се познае и закрие грешната позиция. Но това не е толкова лесно, тъй като означава да признаете своята грешка. Да се надявате на пробив в тренда и да поддържате растящите загуби е прекалено голям лукс за всеки търговец! Ако сте сгрешили – просто затворете позицията, а не се опитвайте да подобрите ситуацията с всевъзможни хеджирания!


Преди да отварите позиция задължително формулирайте и запишете:
•    цената при влизане на пазара;
•    цената, по която се затваря печелившата позиция;
•    цената, по която се затваря губещата позиция;
•    времето "на живот" на отворената позиция.


Ако ще отваряте срещу тренда – правете го внимателно и за кратко време.


Правила за поддръжка на позицията и частично затваряне за определеното време: 
а) поддържайте позицията само, ако анализът подтвърждава направените предварително изводи;
б) частично затваряйте:
•    при загуби, по-големи от предвидените;
•    ако цената е достигнала предвиденото ниво за получаване на печалба.
в) изчакайте:
•    при загуби, по-малки от предвидените;
•    ако цената остава на това ниво;
•    ако цената не е достигнала предвиденото ниво за получаване на печалба;


Правила за затваряне на позиция: 
•    при изтичане на разчетеното време;
•    при получаване на предвидената печалба;
•    при получаване на предвидената загуба;
•    при достигане на максимална печалба.


Използвайте цикличността на резултатите – увеличавайте размера на своите позиции в период на синхронизация с пазара и ги намалявайте в обратния случай.


Отнасяйте се към борсовата игра като към сериозна работа. Вашата цел е да се научите да търгувате „грамотно” и да станете истински професионалисти. Само в този случай, ще постигнете стабилни положителни резултати.


Forex academy logo