ТЪРГОВИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ

СЪВМЕСТИМОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И ФУНДАМЕНТАЛНИЯ АНАЛИЗ

Фундаменталният анализ позволява да се разберат тенденциите на валутния пазар в дългосрочен аспект и в даден момент. Техническият анализ, на свой ред с помощта на различни инструменти, визуално представя съществуващите пазари, определя възможните начални и крайни нива на големи скокове, потенциалната големина на тези скокове, вероятни корекции и най-вече - определя нивата на откриване и закриване на позиции. Опитните трейдъри, които успешно работят на валутния пазар, препоръчват да се обръща еднакво внимание и на двата типа анализи.

Съвместяването на двата метода на анализ дава впечатляващи резултати. Дотолкова, доколкото представят обстановката на пазара от гледна точна на фундаменталния анализ, трейдърите трябва само да определят нивото на влизане в пазара и да разчитат на Стоп и Лимит поръчки.

На пазара понякога се случват събития, които могат да се обяснят или предскажат само с единия анализ. Например, ако в даден период няма влияние на фундаменталните фактори на пазара, то посоката на търгуване може да определи само техническия анализ. Решението може да се вземе в зависимост от това, какво показват трендовите линии и индикаторите на техническия анализ.

Възможна е и ситуация, когато голямо движение може да се обясни само в резултат анализ на икономически и политически събития. Ярък пример за това са всевъзможни кризи, въпреки че при по-прецизен анализ и тук може да се намерят технически закономерности. В този случай, най-важно е да се определи инструментът, отразяващ влиянието на кризата и посоката на вероятното движение. При търговия в такива условия първо трябва да се избере посоката и после – различните атрибути на техническия анализ.

 

Forex academy logo