СТРАТЕГИИ

ТАКТИКИ ЗА ТЪРГОВИЯ

Завършвайки анализа на пазара, трейдърът трябва да знае, дали ще играе на повишение или на понижение. Освен това, за това време той трябва да реши, каква част от капитала си трябва да вложи в сделката. Последната крачка е покупката или продажбата. Това е най-сложната част от целия процес на търговия на пазара, където определянето на конкретния момент на откриване и закриване на позиция трябва да бъде колкото се може по-точно. Окончателното решение зависи от това, как и къде, като влизането в пазара трябва да бъде основано на съчетаване на техническите фактори, принципите на управление на капитала и типа поръчка. 

Особеността на определяне точното време за влизане на пазара и излизане от него на основата на техническия анализ се заключава в много краткосрочния характер на този анализ и се определя от дните, часовете и даже минутите, а не от седмиците и месеците. Но във всички случаи се използват едни и същи технически инструменти.

Какви са най-общите положения на такъв анализ: 

Тактика на действие при пробив

 • Съществуват три варианта за действие на трейдъра при пробив на цената: 
 • своевременно заемане на позиция, изпреварвайки пробива;
 • откриване на позиция в момента на пробива;
 • да се изчака неизбежното възстановяване след пробива.
 • Съществуват аргументи за и против всеки от тези три подхода, а понякога се използва комбиниран подход. При работа с няколко лота трейдърът може да открива по една позиция на всеки от трите етапа. Може да се заеме неголяма позиция до предполагаемия пробив, затова купете още веднага след пробива и, накрая, отворете допълнителни позиции по време на незначителното падане на цената в хода на корекцията, следваща пробива. Ако трейдърът търгува с неголеми позиции, то на решението му на пръв поглед ще повлияят две съображения: 
 • какви средства е готов да рискува за тази сделка;
 • колко агресивно ще действа.
 • Най-консервативният трейдър в тази ситуация ще отвори дълга позиция при възстановяването на цената. Но, колкото и да е парадоксално, тактиката на изчакване в случая може да се окаже рискована - в смисъл че, изчаквайки възстановяването след пробива, може да се пропусне момента за влизане на пазара. 

Пресичане линиите на тренда

 • Този сигнал позволява да се влезе на пазара или да се излезе от него достатъчно рано, особено когато става пресичане на съществени, нееднократно "проверени" линии на тренда. Разбира се, не бива да се забравя и за другите технически фактори. 
 • В случай на използване линиите на тренда като ниво на подкрепа и съпротива, дълги позиции се отварят при падане на цената до нивото на устойчивата възходяща линия на тренда, а къси - при повишаване до нивото на низходящата линия на тренда.

Използване нивата на подкрепа и съпротива

 • Пробивът на нивото на съпротива може да служи за сигнал за откриване на дълга позиция, която може да се защити с помощта на стоп-поръчка. Той може да се разположи близо под нивото на подкрепа или, за по-голяма безопасност, непосредствено под нивото на пробива, който ще изпълнява функция на подкрепа. 
 • Повишаването на цената до нивото на съпротива при низходяща тенденция и падането до нивото на подкрепа при възходяща тенденция могат да се използват за откриване на нови позиции и за добавяне на лотове към вече печеливши позиции. При избор на ниво за стоп-поръчка, преди всичко трябва да се обърне внимание на нивото на подкрепа или съпротива. 

Използване корекциите на цените

 • При възходящ тренд междинните спадове на цените, съставящи процентното съотношение от предишния ръст по Фибоначи, може да се използват за откриване на нови или допълнителни дълги позиции.
 • Подходящ момент за откриване на дълги позиции е 38,2% от предишното повишение на цените, след бичи пробив при възходящ тренд. Много целесъобразно е да се откриват къси позиции, когато при низходящ тренд цените скачат нагоре, покривайки от 38,2% до 61,8% разстоянието от предишното падане.

Използване на празнините

 • Ценовите празнини, образуващи се на баровите графики, също могат да бъдат използвани за избор на оптималния момент на откриване или закриване на позиция. Например, празнина, образувана в процес на ръст на цените, често след това влиза в ролята на ниво на подкрепа. Затова при възходящ тренд е целесъобразно да се откриват дълги позиции при падането на цената до горната граница на празнината или малко по-ниско в нея. Стоп-поръчка може да се поставя под празнината. При низходящ тренд къса позиция се открива в момента, когато цената се вдига до долната граница на празнината или дори я запълва частично. Защитен стоп-ордер в този случай се поставя над празнината.

Приравняване

 • Това е такава стратегия на работа, когато сте сбъркали нивото на влизане и цената е тръгнала против Вас, като Вие извършвате еднотипна операция на по-изгодна вече цена. Основен минус на приравняването се явява факта, че Вие не знаете предварително, до каква цена може да стигне пазара против Вас. А с приравняването е необходимо всеки път /след първия/ влагане на удвоени спрямо предишната сума заложни средства. Но ако имате много пари – Вие можете да си позволите движение на цената с 1%, 2% и повече процента. Въпреки, че такива движения на пазара се случват често, все пак това не е най-добрата стратегия, особено, ако виждате, че сте сгрешили с определянето на направлението на тренда. 

ВЪЗМОЖНИ СТРАТЕГИИ НА РАБОТА

 • Първата стратегия се заключава в дълго поддържане на открити позиции/от няколко дни до няколко месеца/. Такава стратегия използват стратегическите инвеститори и полупрофесионалните спекуланти. Тя емаксимално ефективна при зараждащ се тренд и най-печеливша при страничен тренд. При работа с дълги позиции не по-малко важен от техническия анализ е фундаменталния. Частта на дългата позиция в практическата работа на трейдъра не трябва да превишава 15 % от сумата на залаганите средства. Анализът за откриване на дълги позиции ще Ви помага също при по-кратка игра, а именно:

o  за определяне дългосрочни нива на съпротива и подкрепа;

o  силният дълъг тренд ще Ви предпазва при работа срещу него с къси позиции;

o  у Вас ще се появи психологическа увереност при играта с къси позици по направление на дългия тренд.

 • Втората стратегия се състои в работа на средносрочен тренд с дължина до няколко дни. Желателна е застраховка с опциони. Тази стратегия е най-привлекателна за непрофесионалисти. Средните позиции са най-стабилни за получаване на печалби, въпреки че анализът при вземане на решения за такава игра е малко по-сложен. При това качеството на работа зависи също и от способността за провеждане на краткосрочна игра /правилно да се избере моментът за откриване и закриване на позиция/. При откриване на средни позиции се провежда не само технически анализ, но и внимателно се преглежда – няма ли да има някакви новини от фундаментален характер до времето за закриване на позицията, няма ли закриване на  някакъв местен пазар в това време. Психологическия фактор при играта преминава на втори план. Въпреки външната стабилност, непременно следете пазара, той е способен да Ви поднесе всякакви изненади в най-неподходящото време. Ако провеждате средносрочна игра, основана на фундаментални фактори, внимателно следете също и за това, техническият анализ, в крайна сметка, да не противоречи на Вашите позиции.

 • Третата стратегия се състои в краткосрочно откриване на позиции с

дължина от няколко минути до няколко часа. Използва се от

професионалистите. Плюсове – липсва риск от появяване на неблагоприятни фундаментални новини и промяна на цените в момента на отсъствието ви. Минуси – повече разходи /комисионни, спред, за услуги за връзка и др./, голям риск за неблагоприятно краткосрочно изменение на цената, изисква се постоянен контрол, съсредоточване и напрежение по време на целия работен ден. Основен помощник при работа ще бъдат осцилаторните методи на техническия анализ  /използвайте правилата при избор на момента на откриване/. Не се съблазнявайте от неголемите печалби, получени при такава работа. Вие рискувате да загубите бързо всичко, което дълго и с голям брой сделки сте спечелили.


СЪВЕТИ КЪМ ТРЕЙДЪРИТЕ

 • Движете се от по-простото към по-сложното, т.е изберете само един инструмент за търговия, а по-късно преминете към други.
 • Вземайте самостоятелни решения – търговецът отговаря 100% за своите решения и само, когато се разграничава от мнението на другите, може да разбере правилността или грешките на действията си, което е ключ за успешна търговия! 

 • Учете се от собствените си грешки – ако можете да извлечете полза от миналите си грешки, значи сте обречени на успех.
 • Вашата система е вашето предимство – За да спечелите в борсовата игра, трябва да имате предимства пред останалите участници, като собствена търговска стратегия, например.
 • Дисциплината е ключ към успеха – тайната е в самодисциплината и способността да се следват сигналите на системата, да не се пропускат моментите на откриване и закриване на позиции.
 • Разумният риск е допустимият риск – Професионалният търговец рискува само тези пари, които може да си позволи да загуби. Това е необходимо за вземането на хладнокръвни решения, за да се наслаждавате на свободата на мислене.

 • Навреме спирайте загубите – всички търговци знаят, колко е важно бързо да се познае и закрие грешната позиция. Но това не е толкова лесно, тъй като означава да признаете своята грешка. Да се надявате на пробив в тренда и да поддържате растящите загуби това е прекалено голям разкош за всеки търговец! Ако сте сгрешили – просто затворете позицията, а не се опитвайте да подобрите ситуацията с всевъзможни хеджирания! 

 • Търговията е работа за цял живот – Отнасяйте се към борсовата игра като към сериозна работа, с която искате да се занимавате не само една година, получавайки материално и морално удовлетворение. Вашата цел е да се научите да търгувате „грамотно” и да станете истински професионалисти. Само в този случай, ще постигнете стабилни положителни резултати.

 • Използвайте цикличността на резултатите – Увеличавайки размера на своите позиции в период на синхронизация с пазара и намалявайки ги в обратния случай, може да получите положителни резултати в търговията. Изкусното управление на сметките (money management) се използва от почти от всички преуспяващи търговци.

 • Изучавайте психологията на търговците – търговците, които формират финансовия пазар, са преди всичко хора с емоции и психология. Графиката на изменение на цените е като графическо изображение на мненията, надеждите, желанията, страховете на световното общество на трейдърите. За успешната търговия е необходимо да се изучава човешката психология и влиянието й при вземане на търговски решения. Анализирайки графиката с цената, се опитвайте да разбирате чувствата и мислите,  които вълнуват търговците във всеки момент от време. Този подход ще ви позволи да:

излезете от редиците на слабите и губещите и да се вмъкнете в редовете на агресивните и смели „бикове” или „мечки”.

излезете от редиците на слабите и губещите и да се вмъкнете в редовете на агресивните и смели „бикове” или „мечки”.

 • Разбирайте собствените си мотиви – Преди да започнете да търгувате трябва да си отговорите на въпроса – Защо искате да правите това ? Ясната представа за своите цели ще ви помогне да намерите най-краткия път за постигането им.


Forex academy logo