КАК ДА ТЪРГУВАМЕ

Маржин търговия с валута, CFD и акции

„Маржин” в буквален превод означава разлика, резерв. В този смисъл маржин търговията представлява търговия на база гаранционна сума, предоставена от Вас /сума, която служи за гаранция и се намира в сметката Ви/. Маржинът или гаранцията се определя като процент от общата стойност на позицията – например 1% маржин от 1000 единици открита позиция е 10 единици. На база гаранционна сума или маржин могат да се търгуват валута, CFD и акции. Основната идея е, че не е необходимо да притежавате цялата сума по сметката си, за да купите например 1000 акции на компанията IBM на обща стойност 94 450 долара.


 

Пример 1 Търговия с акции :

При маржин 30%, ако сделката е на стойност 100 долара, е необходимо в сметката си да разполагате с 30 долара. Тези 30 долара са гаранцията, която е необходима, за да се сключи сделката. Когато това стане, по сметката на клиента настъпват следните промени. Ако имате 1000 долара и искате да купите 10 акции на компанията IBM. Единичната цена е 94.45 долара, а общата стойност на сделката е 944.50 долара. При маржин 30%, сумата с която трябва да разполагате по сметката си е 283.35 долара. Това означава, че тази сума се блокира по сметката и ще ви останат свободни средства 716.65 долара, с които може да търгувате други акции, валути или индекси.

В случай, че цената се покачи с 1.50 долара, т.е. една акция струва 95.95, ще спечелите 15 долара. Те се добавят по сметката Ви и вече имате свободни пари 731.65 долара плюс блокираните 283.35 долара, т.е. общата сума по сметката Ви е 1015 долара. В този момент можете да направите избор между два варианта: или да продадете акциите на достигнатата пазарна цена от 95.95 долара и свободните пари по сметката Ви вече да са 1015 долара, или да задържите акциите в очакване пазарният курс още да се повиши (например до 97.45 – тогава бихте спечелили 30 долара, като съответно поемате и риска пазарният курс на акцията да се понижи).

В случай, че цената падне с 1.50 долара, т.е. една акция струва 92.95, ще загубите 15 долара. Те се удържат от сметката Ви и вече свободните Ви пари са 701.65 долара плюс блокираните 283.35 долара, т.е. общата сума по сметката Ви е 985 долара. 


 

Пример 2 Търговия с валута :

Нека маржинът е 1% и по сметката си имате 1000 лева. Валутата може да се търгува в лотове, като 1 лот е равен например на 2000 долара (или друга валута).

Искате да купите 15 лота или 30 000 долара при пазарен курс USD/BGN 2.1220. За да сключите сделката, ще са Ви необходими 636.60 лева гаранция по сметката (изчислени през текущия курс долар/лев). Останалите 363.40 лева са свободни пари, с които можете да търгувате други валути, акции или индекси.

В случай, че пазарният курс се покачи на USD/BGN 2.1260, ще спечелите 120 лева, които се добавят към сметката Ви. Свободните пари вече са 483.40 лева, гаранцията е 636.60 лева, т.е. общата сума по сметката Ви е 1120 лева. В този момент можете да направите избор между два варианта: или да продадете валутата на достигнатия пазарен курс USD/BGN 2.1260 и свободните пари по сметката Ви да станат 1120 лева, или да задържите валутата в очакване пазарният курс още да се повиши (например до USD/BGN 2.1360 – тогава бихте спечелили 420 лева, но поемате и риска от понижение на курса).

В случай, че пазарният курс се понижи до USD/BGN 2.1180, ще загубите 120 лева, които се взeмат от сметката Ви. Свободните пари вече са 243.40 лева, гаранцията е 636.60, т.е. общата сума по сметката Ви е 880 лева.


 

Пример 3 Търговия с индекси върху акции :

Нека маржинът е 15% и имате по сметката си 2000 долара. Искате да купите 1 брой Dow Jones Industrial Average (DJIA), който в момента на пазара струва 8670 долара. За да сключите сделката, ще са Ви необходими 1300.5 долара гаранция по сметката. Останалите 699.50 долара са свободни пари, с които може да търгувате други индекси, валути или акции.

В случай, че пазарният курс се покачи до 8770 долара, ще спечелите 100 долара, които се добавят към сметката Ви. Свободните пари вече са 799.50 долара, гаранцията е 1300.50 долара, т.е. общата сума по сметката Ви е 2100 долара. В този момент можете да направите избор между два варианта: или да продадете индекса на достигнатата пазарна цена от 8770 долара и свободните пари по сметката Ви да станат 2100 долара, или да задържите индекса в очакване пазарният курс да се повиши още (например до 8970 – тогава бихте спечелили 300 долара, но респективно поемете риска цената на индекса да се понижи).

В случай, че пазарният курс падне до 8570, ще загубите 100 долара, които се взимат от сметката Ви. Свободните пари вече са 599.50 долара, гаранцията е 1300.50 долара, т.е. общата сума по сметката Ви е 1900 долара.

 

Forex academy logo