ФОРЕКС ЗА НАЧИНАЕЩИ

КАК СЕ ПЕЧЕЛИ НА ФОРЕКС ПАЗАРА?
Ако искаш да спечелиш от EURUSD, имаш две възможности:

 • До отидеш до най-близката банка или обменно бюро, да продадеш долари и за тях да купиш евро. Ако след 1 час еврото се покачи с 1%, твоята печалба ще е 1%. Но трябва отново да отидеш до банката, да продадеш еврата и т.н. Освен това, ако имаш 1 000 долара, ще можеш да купиш евро само за 1 000 долара.
 • Да отвориш позиция Buy EURUSD. Ако след 1 час еврото поскъпне с 1%, ти ще спечелиш 200%! Просто натисни Close. Освен това в платформата с 1 000 долара можеш да контролираш позиции за до 200 000!

КАКВО СА SELL И BUY ЦЕНИТЕ?
Sell  – цената, по която продаваш.
Buy  – цената, на която купуваш.


КАКВО Е СПРЕД?
Разликата между цените Sell и Buy се нарича спред. Това е комисионата, която плащаш. Колкото по-тесен е спредът, толкова по-ниски са разходите.


КАК ДА ТЪРГУВАМ С ВАЛУТНИ ДВОЙКИ?
Валутите винаги се търгуват по двойки. При всяка валутна транзакция едновременно купуваш едната валута и продаваш другата. 
EURUSD = 1.3755
Валутата отляво (в случая EUR) се нарича базова, тя е основата на всяка сделка с валути.  Валутата отдясно (в случая USD) се нарича котирана. 

Купуваш EUR/USD – купуваш евро и продаваш долари. Дадена валутна двойка се купува, ако смяташ, че базовата валута ще поскъпва спрямо котираната.
Продаваш EUR/USD – продаваш евро и купуваш долари. Дадена валутна двойка се продава, когато смяташ, че базовата валута ще поевтинява спрямо котираната.


КАКВО Е ДОГОВОР ЗА РАЗЛИКА (CFD)?
Договор за разлика или CFD (Contract for difference) е финансов инструмент, с който се възползваш от промяната в цените на базовия актив, без реално да притежаваш този актив.

Пример:
Купуваш 1 лот злато на цена 1 792.15$, или 100 трой унции злато на обща стойност 179 215$. След 2 часа златото е поскъпнало до 1 799$. Тогава продаваш 1 лот или 100 трой унции на обща стойност 179 900$ и реализираш печалба от 685$.
Така реализираш печалба от разликата в цената, без реално да притежаваш злато.


КАКВО Е ЛОТ?
Количеството злато, петрол, валути и индекси, с които търгуваш, се измерва в лотове.

1 лот съдържа:

100 000 валутни единици
100 трой унции злато
1 000 барела петрол
100 индекса


КАКВО Е ПИП?
Пип е единица промяна в цената на даден инструмент. Ако дадена цена има до 4 символа след десетичната запетая, пип е промяната в последната цифра след нея.

Пример: Курсът EUR/USD се променя от 1.3755 на 1.3758. Това означава, че се променя с 3 пипа.


КАКВО СА ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ?

Дълга позиция отваряш, когато купуваш, защото смяташ, че цената на златото, петрола, индекса или базовата валута ще се покачват.
Къса позиция отваряш, когато продаваш, защото смяташ, че цените ще падат и е по-добре да продадеш на по-висока цена.


КАК ДА ПЕЧЕЛЯ, АКО ЦЕНИТЕ ПАДАТ?
Ако смяташ, че цената на някой инструмент ще започне да пада, можеш да го продадеш и да спечелиш, дори и да не го притежаваш.

Пример:   Златото в момента се търгува при следните цени: Sell 1791.15 / Buy 1792.15
Според теб то скоро ще поевтинее. Затова продаваш 0.1 лот злато на цена 1791.15$ или 10 трой унции на обща стойност 17 911. 50$. Когато златото поевтинява до 1600$, затваряш позицията си, като го купуваш на 1600$ или 10 трой унции на обща стойност 16 000$. Така реализираш печалба от 1911.50$


КАКВО Е ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ - МАРЖИН?
Маржин е гаранционният депозит, срещу който получаваш парите, с които търгуваш. Благодарение на него можеш да отвориш позиция с по-малък начален капитал.

Маржин - Първоначален депозит:
1:200 - мин. 0.5% от отворените позиции
1:100 - мин. 1% от отворените позиции
1:50 - мин. 2% от отворените позиции
1:33 - мин. 3% от отворените позиции

Пример: 

 • Смяташ, че еврото ще започне да поскъпва спрямо американския долар.
 • Отваряш сметка за търговия с маржин 1:50.
 • За да купиш 1 лот EUR/USD (100 000 валутни единици от базовата валута), ще ти трябват 2% от общата сума или 2 000 евро.
 • Купуваш 1 лот EUR/USD при курс 1.3753 (100 000 евро), а продаваш 137 530 долара и чакаш курсът на еврото да започне да се покачва.
 • Маржин изискванията на сметктаа са 2%.
 • За да отвориш позицията, 2 000 евро се блокират като гаранция.
 • Сега притежаваш 100 000 евро, срещу блокирани само 2 000 евро.
 • Очакванията ти се оказват успешни и курсът EUR/USD се покачва до 1.3780.
 • Решаваш да затворите позицията като продаваш 100 000 EUR, а купуваш 137 800  долара и печелиш 270$, които обърнати в евро са (270/1.3780) 196 EUR.

КАКВО Е ЛИВЪРИДЖ?
Краткосрочния заем, който получаваш срещу първоначално блокирания депозит, маржин. Ливъридж е възможността да контролираш голяма сума, срещу съвсем малка първоначална инвестиция.

Например, за да контролираш позиция от 100 000 евро, ще бъдат блокирани 1 000 евро в сметката ти. Така ливъриджът ти е 100:1, а маржина 1% (1:100). Ако използваш ливъридж 200:1, за да контролираш позиция от 100 000 евро, ще са нужни 500 евро.

 

Ливъридж         Маржин
200:1 0.5% от отворените позиции
100:1 1% от отворените позиции
50:1 2% от отворените позиции
33:1 3% от отворените позиции

КАКВО Е MARGIN CALL?
Тъй като търгуваш „на кредит“ (ливъридж), може да настъпи момент, в който да реализираш загуба, за покриването на която депозираната сума не достига. Тогава стойността на  портфейла ти ще започне да намалява и ще получиш съобщение, че за да запазиш отворените си позиции, трябва или да довнесеш средства, или да ги затвориш. В такъв режим няма да можеш да отваряш нови позиции.
Ако ситуацията на пазара се промени твоя полза, или пък довнесеш недостигащите средства, наложеното вето ще отпадне автоматично.


КАКВО STOP OUT?
Автоматично затваряне на позициите (Stop out) – когато Equity падне или стане по-малко от 20% от блокирания маржин, ще започне автоматично затваряне на позиции – една по една – докато  Equity не се възстанови до минимум 20% от блокирания маржин.


„РОЛВАНЕ” НА ПОЗИЦИЯ, SWAP

Когато търгуваш с валутни двойки, купуваш едната и едновременно продаваш другата валута. За да продадеш нещо, което нямаш, ти го получаваш в заем и плащаш лихва за него.
Не плащаш лихва, ако търгуваш в рамките на деня.
Ще плащаш лихва, ако държиш позицията си отворена за повече от един ден – „ролване”.

Получаваш лихва за валутата, която си купил и плащаш лихва за тази, която продаваш.
SWAP се нарича самата размяна на лихви.

Пример:
Продаваш USD/JPY, т. е. продаваш долари, а купуваш йени. За доларите плащаш лихва. За йените получаваш лихва. Ако основният лихвен процент в САЩ е 0.25%, а в Япония – 0.1%, ще плащаш нетно по 0.15%.

SWAP е положително число, когато купуваш валута, по която лихвите са по-високи, а продаваш валута, по която са по-ниски.
SWAP е отрицателно число, когато купуваш валута, по която лихвите са по-ниски, а продаваш валута, по която са по-високи.


ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ - ПАЗАРНИ И ОТЛОЖЕНИ

Пазарни заявки, които се изпълняват незабавно по показаната цена в реално време, веднага след като кликнеш върху бутоните Buy или Sell.

Отложени заявки – задаваш условия, при наличието на които те се изпълняват автоматично, без твое участие. Те са три основни типа.
1.Limit Buy/Limit Sell – определяш желаната цена, на която искаш да купуваш или продаваш. Ако те достигнат тази цена, сделката се осъществява автоматично.
2.Take Profit/Stop Loss (TP/SL) – задаваш какъв е резултатът, който искаш да получиш за вече отворени позиции. Take Profit – ако цената на инструмента, с който търгуваш, достигне определеното от теб ниво, сделката автоматично се затваря. Stop Loss – определяш ниво, което, ако бъде достигнато, сделката автоматично се затваря.
3.Stop Buy/Stop Sell (SB/SS) – тези поръчки са свързани с отваряне на позиции в бъдеще. Stop Buy използваш, ако желаеш да купиш, когато цената поскъпне до определено от теб ниво. Stop Sell използваш, ако искаш да продадеш, когато цената падне под определено от теб ниво.

Пример:
Искаш да купиш злато, но се колебаеш дали цената в момента не е твърде висока. Определяш цената, след която не искаш да купиш. За целта използваш Stop Buy, за автоматично приключване на сделката.
Готов си да понесеш загуба в определен размер. Използваш Stop Sell, за да определиш нивото, след което искаш да продаваш.

 


Forex academy logo