Онлайн търговия

Разгледай инструментите

Пазари в реално време

Уважаеми клиенти,

 

Повече от четвърт век БУЛБРОКЪРС предоставя за клиентите си достъп до международните капиталови пазари в партньорство с един от глобалните лидери в сектора – американската компания Interactive Brokers L.L.C. (IB). Бяхме първият в България Non-Disclosed Broker (NDB) на IB и един от първите в Европа.

През последните години законодателството в Европейския съюз, в частност и в България, се промени съществено в сектора и в тази връзка IB преустановява предоставянето на такъв тип услуги за европейски клиенти. Достъпът до глобалните пазари чрез IB занапред ще е възможен само чрез индивидуална, директна сметка в IB, със или без използване услугите на Fully-Disclosed Broker (FDB), който си партнира с IB.

В тази връзка Ви уведомяваме, че от 15.10.2021 г. се налага инвестиционен посредник „БУЛБРОКЪРС“ ЕАД да преустанови предоставянето на услугите за търговия на международните финансови пазари чрез платформата Trader Workstation на Interactive Brokers.

Съзнаваме, че този процес вероятно ще ви създаде затруднения и неудобства, затова се постарахме да облекчим максимално процедурата по трансформация на актуалните ви сметки. С оглед осигуряване на непрекъсната и качествена услуга, потърсихме работещо решение за прехвърляне на услугите при непроменени условия и комисионни към FDB партньор  на IB. Постигнахме договореност с лицензиран инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ ЕАД, който притежава дългогодишен опит и утвърдена висока репутация на пазара на инвестиционни услуги и е в състояние да обезпечи предоставянето на професионални услуги за търговия на международните финансови пазари чрез Interactive Brokers и на други услуги от интерес за Вас. За обезпечаване на трансфера към „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ ЕАД е създадена организация от екип специалисти, които да Ви консултират и осигурят плавен и безпрепятствен процес за всички клиенти.

 

За Ваше удобство при прехвърлянето запазвате възможността да оперирате с платформата без необходимост да закривате позиции, като е необходимо единствено да актуализирате/потвърдите идентификацията си в платформата.

 

Прехвърлянето на акаунта Ви се извършва чрез попълване и подаване към ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД на нареждане по образец, което ще получите с индивидуален мейл от [email protected] до последно предоставения от Вас адрес на електронна поща. След получаване на нареждането, на посоченият от Вас e-mail адрес ще получите от FDB партньора на IB „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ ЕАД детайлна инструкция за стъпките, които следва да изпълните за финализиране на процеса по прехвърляне.

 

В случай че не желаете прехвърляне на акаунта Ви, в срок до 14.10.2021 година можете по Ваша преценка да закриете позициите си във финансови инструменти в платформата и да заявите теглене на наличните в края на срока парични средства към нас. БУЛБРОКЪРС ЕАД ще изпълнява заявки за теглене на парични суми само чрез банков превод към банкова сметка с титуляр – съответния клиент, който за целта следва да представи актуален документ за банкова сметка.

В случай че не заявите прехвърляне на акаунта Ви в срок до 14.10.2021 г., след тази дата съществуващият Ви акаунт в платформата на Interactive Brokers, открит чрез „БУЛБРОКЪРС“ ЕАД, ще бъде администриран директно от Interactive Brokers и до предприемане на действия от Ваша страна в администраторския панел на акаунта ви съобразно указанията на Interactive Brokers, е възможно ограничаване на правата ви за търговия в платформата.

За всички възникнали въпроси и оказване на съдействие в процеса можете да се свържете с нас на тел. 02 4893 798, 02 4893 715 и/или e-mail: [email protected] или в офиса на ИП БУЛБРОКЪРС“ ЕАД на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 14, етаж партер.

 

Благодарим Ви за доверието към нас през изминалите години и Ви желаем много успехи!

 

С уважение,

 

„БУЛБРОКЪРС“ ЕАД

 28.09.2021 г.

Актуално