Bulbrokers ЕАD jest niebankową instytucją finansową, założoną w 1997 roku. Spółka jest podporządkowana regulacji prawnej  Komisji Nadzoru Finansowego  (КNF), wpisana do rejestru  bułgarskich instytucji finansowych  przy Bułgarskim Banku Narodowym (BBN) i podlega ograniczonej regulacji przez The Financial Conduct Authority (FCA).

Spółka jest członkiem Bułgarskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Centralnego Depozytariusza, Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów, Bułgarskiej Asocjacji Autoryzowanych Pośredników Inwestycyjnych  i jest zarządzana zgodnie z przepisami Dyrektywy  w sprawie  rynków instrumentów finansowych  (MiFID).

Zarząd    Programy partnerskie    Inicjatywy


  • Zaufanie – bierzemy udział w najważniejszych i największych transakcjach  na bułgarskim rynku kapitałowym.
  • Doświadczenie – mamy za sobą ponad 16 lat doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym i ponad  30 tysięcy klientów.
  • Bezpieczeństwo  - wszystkie środki wpłacone przez klientów są przechowywane na osobnych kontach i ubezpieczone w Inwestorskim Funduszu Kompensacyjnym.

  

Bulbrokers jest instytucją finansową zarejestrowaną w Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

BULBROKERS jеst niebankową instytucją finansową posiadającą licencję Nr РГ-03-009/14.07.2008, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności  pośrednika inwestycyjnego na terytorium EU, europejskiego obszaru gospodarczego i w krajach trzecich.

 

BULBROKERS posiada zaświadczenie Nr BGR00173, wydane przez Bułgarski Bank Narodowy  potwierdzające wpisanie spółki do Rejestru  instytucji finansowych zgodnie z art. 3, ust. 2 Ustawy o instytucjach kredytowych.

BULBROKERS podlega ograniczonej regulacji przez The Financial Conduct Authority (FCA) No. 544872

 

 

BULBROKERS posiada zezwolenie na prowadzenie działalnosci wydane przez Romanian National Securities Commission.

 

 BULBROKERS posiada zaświadczenie  Nr 0022683, wydane przez Komisję dla ochrony danych osobistych,  potwierdzające wpis w prowadzonym przez  nią  rejestrze danych administracyjnych i osobistych.

 

BULBROKERS jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów.


e-mail: [email protected] / [email protected]

(+359) 2 4893 715, (+359) 2 4893 799


Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
Wsparcie techniczne: od poniedziałku do piątku w godzinach 24:00-22:00