Zarząd

Ivan Nenkov, Prezes Rady Dyrektorów

Ivan Nenkov odgrywa wiodącą rolę w rozwoju sektora inwestycji zagranicznych na bułgarskim rynku finansowym oraz zarządzania długami na nowopowstałych rynkach. Bierze udział w tworzeniu rynku finansowego kraju od roku 1992, zajmując różne stanowiska kierownicze w bułgarskich kompaniach finansowych.
W ostatnich 9 latach jego uwagę przyciagąją transakcje przeprowadzane na rynku finansowym, еmisje długu koropracyjnego, transakcje papierami wartościowymi na Bułgarskiej Giełdzie, łączenie, nabywanie i kupno "Capital Bank, Skopje oraz "Eurobrokers" Skopje - pośrednika inwestycyjnego  na rynku macedonskim.
Uczestniczy w zarządzaniu ogólnym spółek  "Financia Grup".
Ivan Nenkov jest współzałożycielem i akcjonariuszem wiodącej bułgarskiej korporacji finansowo- przemysłowej Holdingu Alfa Finance.


Rositsa Lisichkova, Czlonek Rady Dyrektorow

Rositsa Lisichkova posiada bogate doświadczenie w sferze zarządzania instytucjami i kompaniami finansowymi  w określonych sektorach gospodarczych. Sprawuje różne stanowiska kierownicze w miejscowych kompaniach finansowych od 1992r. W ostatnich 11 latach skupia się przede wszystkim na transakcjach na rynkach finansowych, na tworzeniu i rozwoju instytucji bankowych, publicznego oferowania papierów wartościowych, strukturze umów prywatyzacyjnych оraz  nabyciu "Capital Bank" Skopje i “Eurobrokers" Skopje - pośrednika inwestycyjnego na rynku macedonskim. W chwili obecnej, pani Lisichkova jest członkiem rady dyrektorów i dyrektorem wykonawczym "Financia Grup".


Radoslav Rachev, Dyrektor Wykonawczy

Radoslav Rachev zdobył bogate doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i sprzedaży papierów wartościowych, zajmując stanowisko  dziennikarza  finansowego w dzienniku  „Kapitał” i jako dealer  na „Rynkach kapitałowych” w „Bulbrokers”. Posiada certyfikat ukończenia kursu brokierów giełdowych  z Balli & University of Delaware оraz certyfikat konsultanta inwestycyjnego Nr 011-IК/23.11.2001 r., wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego i od  1998 r. do chwili obecnej  jest dyrektorem wykonawczym spółki.