Zasil konto

Wpłata na konto

Bez prowizji przy wpłacie online!

Мożna dokonać wplaty na konto:

Posiadacz karty/konta, z których się dokonuje transferu na rachunek oraz posiadacz umowy zawartej z Bulbrokers musi byc jedną i tą samą osobą. Środki, transferowane z określonej karty /konta, przy wypłacie będą przelewane wyłącznie na kartę/konto, które były wykorzystane do transferu wpłaty.

Z powodu specyficznego mechanizmu zwrotu kwot na karty kredytowe i debetowe, оperacja przelewu trwa zazwyczaj do 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy klient zdeponował środki korzystając z kilku różnych sposobów, priorytetowo będą opracowane wypłaty na karty kredytowe/debetowe.