Материали за МТ4

Въведение Icon Свали PDF (202,6 KB)   
Документът включва информация за инсталиране, стартиране на терминала, откриване на сметки (демо и реална), оторизация, система за безопасност и автоматично обновяване.

Настройки на клиентския терминал Icon Свали PDF (286,4 KB)
Документът включва информация за инсталиране, стартиране на терминала, откриване на сметки (демо и реална), оторизация, система за безопасност и автоматично обновяване.

Потребителски интерфейс Icon Свали PDF (683,1 KB)
Документът включва информация за главно меню, панели с инструменти, състояние на пазара, прозорец данни, прозорец Навигатор, прозорец Терминал, прозорец Тестване и средства за бърза навигация.

Работа с графики Icon Свали PDF (342,9 KB)   
Документът включва информация за отваряне на графиките, настройки на графиките, управление на графиката, печат на графиките, шаблони и профили.

Анализ Icon Свали PDF (647,7 KB)
Документът включва информация за графични обекти и технически индикатори.

Търговия Icon Свали PDF (288,5 KB)   
Документът включва информация за видове поръчки, плаващ стоп, видове изпълнение и търговски позиции.

Автоматична търговия Icon Свали PDF (480,2 KB)   
Документът включва информация за експертни системи, тестване на стратегиите, оптимизация на експерта, потребителски индикатори и скриптове.

Допълнителна информация Icon Свали PDF (209,4 KB)   
Документът включва информация за архив на котировките, експортиране на котировките, глобални променливи, характеристика на договорите и езикова поддръжка.

MQL 4 Icon Свали PDF (204,8 KB)   
Документът включва информация за MetaQuotes Language 4

Пример за създаване на експертни системи Icon Свали PDF (243,7 KB)   
Документът включва информация за пример за създаване на експертни системи

Особености Icon Свали PDF (408,1 KB)   
Документът включва информация за особеностите на MetaQuotes Language 4

MetaTrader Data Center Icon Свали PDF (1,6 MB)   
Документът включва информация за инсталиране на MetaTrader Data Center

MultiLanguage Pack Icon Свали PDF (134,7 KB)
Документът включва информация за използване на MultiLanguage Pack за превод на интерфейса на програмите