Важно

 

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с установената трайна практика за повишение на маржин изискванията при доставчиците на ликвидност и интербанк пазара, “Булброкърс” ЕАД увеличава маржин изискванията за сметки* с текущ баланс над 100 000 евро** до 1% (ливъридж 1:100).

Актуалните изисквания за маржин влизат в сила от 00:00 ч. на 01.09.2016 г.

Моля имайте предвид горното условие при управление на вашите сметки за търговия.


* За свързани сметки Булброкърс ЕАД си запазва правото да сумира балансите по отделните сметки с оглед прилагането на ограничението.
** За сметки в другите предлагани базови валути изискването е съответно 100 000 долара и 200 000 лева.

 
Екипът на Булброкърс