Новини

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите на БУЛБРОКЪРС от 23.02.2017 г. са приети промени в Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение на „БУЛБРОКЪРС” ЕАД
по различните видове договори с клиенти.

Промените влизат в сила от 01.03.2017 г.

Успешна търговия!


Екипът на Булброкърс

 

 

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите на БУЛБРОКЪРС от 29.11.2016 г. са приети промени в Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение на „БУЛБРОКЪРС” ЕАД
по различните видове договори с клиенти.

Промените влизат в сила от 01.01.2017 г.

Успешна търговия!


Екипът на Булброкърс