Новини

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на БУЛБРОКЪРС ЕАД от 14.05.2018 г. са приети промени в Общите условия към договорите за извършване на посреднически услуги, които влизат в сила от 15.05.2018 г. за нови клиенти и от 15.06.2018 г. за съществуващи клиенти. С текста на документа можете да се запознаете в секция „За нас“.

 

Екипът на БУЛБРОКЪРС

 

 

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите на БУЛБРОКЪРС от 23.02.2017 г. са приети промени в Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение на „БУЛБРОКЪРС” ЕАД
по различните видове договори с клиенти.

Промените влизат в сила от 01.03.2017 г.

Успешна търговия!


Екипът на Булброкърс

 

 

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите на БУЛБРОКЪРС от 29.11.2016 г. са приети промени в Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение на „БУЛБРОКЪРС” ЕАД
по различните видове договори с клиенти.

Промените влизат в сила от 01.01.2017 г.

Успешна търговия!


Екипът на Булброкърс