Форекс Новини и анализи

Уведомление за поверителност до клиентите на "Булброкърс" ЕАД

25 май 2018

Настоящото уведомление е част от усилията на “Булброкърс” ЕАД да приведе дейността си в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). С товa съобщение Ви уведомяваме, че Ваши лични данни се намират във вътрешните системи на “Булброкърс” ЕАД във връзка с текущи договорни взаимоотношения с Вас или такива, които вече са прекратени, но данните Ви се съхраняват в рамките на нормативно установените срокове за съхраняване на клиентски данни за целите на регулаторен надзор и отчетност. „Булброкърс“ ЕАД е администратор на Вашите лични данни и в качеството си на такъв няма да продава Вашите данни на трети страни, включително и за маркетингови цели.

Както знаете, сигурността и поверителността вървят ръка за ръка. Вярваме, че практиките за поверителност трябва да са лесно разбираеми. Затова Ви насърчаваме да прочетете нашата Политика за поверителност, която предоставя информация какви Ваши лични данни обработваме във връзка с договорните ни взаимоотношения, на какво основание ги обработваме, с кого можем да ги споделяме и Вашите права по отношение на личните Ви данни.

Ако желаете Вашите лични данни да бъдат изтрити  от нашите вътрешни системи (в случай че не е налице законово ограничение, което ни задължава да съхраняваме Вашите лични данни за целите на регулаторен надзор и отчетност), моля изпратете имейл на [email protected].

За да продължите да получавате имейли от нас, свързани с наши бъдещи идеи, продукти, услуги и друг тип полезна информация с цел повишаване качеството на услугите моля, изпратете имейл на [email protected] със съдържание "Потвърждавам".

В случай, че не отговорите на това съобщение в срок до 1 месец от неговото получаване, няма да можем да продължаваме да ви уведомяваме за наши бъдещи идеи, продукти, услуги и друг тип полезна информация свързани с „Булброкърс“ ЕАД, но ще продължим да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в рамките договорно и/или законово основание за съхранение.

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко времe след оригиналното му представяне и идентифициране на лицето, заявило оттегляне на съгласие по одобрените канали за комуникация с „Булброкърс“ ЕАД.